Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Programmering på Gullinge!

Skapad 2018-10-29 15:56 i Gullingeskolan Stockholm Grundskolor
Beskrivning av arbetet med introduktionen av programmering.
Grundskola 1 – 3 Svenska som andraspråk Matematik Teknik
Vad är programmering? Kan man programmera en lärare? Kan du programmera dig själv eller en kompis? Du kommer att få lära dig grunderna i programmering.

Innehåll

Vi ska lära oss

- vad programmering är

- vad en robot är

- olika begrepp som hör till programmering

- hur man programmerar på ett enkelt sätt

- utveckla sin förmåga att kommunicera genom programmering

 

 

För att lära oss detta kommer vi att

- titta på programserien "Programmera mera"

- programmera en lärare

- programmera en kompis

- arbeta med skolans Bluebot

 

Du visar dina kunskaper genom att

-vara delaktig och aktiv under lektionerna: svara, lyssna, diskutera, berätta.

- på ett enkelt sätt redogöra för vad programmering är.

-programmera en kort sekvens med hjälp av Scratch jr eller en Bluebot.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.
  Ma  1-3
 • Att styra föremål med programmering.
  Tk  1-3

Matriser

Ma Tk SvA
Programmering

Programmering

Öva mer
Jag kan
Jag är säker
Programmering, veta
Jag kan med hjälp berätta vad programmering är och kan ge exempel på någon sak som är programmerat.
Jag kan kort berätta vad programmering är och kan ge exempel på minst två saker som är programmerade.
Jag kan berätta vad programmering är och kan ge exempel på flera saker som är programmerade.
Programmering, testa
Jag kan, med hjälp, testa på att programmera.
Jag kan på ett enkelt sätt, med visst stöd, testa på att programmera.
Jag kan på ett enkelt sätt testa på att programmera.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: