Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild SO09 läsåret 2018/19 Djuren som symboler/illustrationer till text

Skapad 2018-10-29 15:59 i Söderskolan Falkenberg
Grundskola 3
Arbetsområdet handlar om att träna på att förstå bilders budskap,vi ritar och målar djur och lär oss fakta om deras symboliska betydelse för människan. Eleven ska hitta på ett eget djur eller figur som sedan ska ingå i en serieberättelse.

Innehåll

 

Syfte

Bildundervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa. 

Den ska också uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.

Vi ska också träna på att diskutera och kritiskt granska olika bildbudskap och bidra till att eleverna,utvecklar kunskaper om bilder i olika kulturer,både historiskt och i nutid.

Centralt innehåll i årskurs 1-3

*Bildframställning

Teckning,måleri,tryck och tredimensionellt arbete.

Återanvändning av bilder i eget bildskapande, t ex i collage och bildmontage.

Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.

*Redskap för bildframställning

Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i en bild:färg,form,linje,yta samt för-och bakgrund.

Några verktyg för teckning,måleri,trycktekniker,tredimensionellt arbete,fotografering,filmande och hur de benämns.

Plana och formbara material,papper,lera,gips och naturmaterial och hur de kan användas i olika bildarbeten,

*Bildanalys

Ord och begrepp för att kunna läsa,skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Beskrivning av arbetsområde/tema

Vad vi ska lära oss:

Vi lär oss vad symboler betyder. Vi skapar djur med olika tekniker.

Vi skriver fakta och berättar om vad de har för symboliskt värde och vad de har för känslomässigt värde för människan.

Vi ska hitta på en egen karaktär som vi ska skriva och om i en serieberättelse.

Vi ska lära oss om olika svenska illustratörer som Stina Wirsén och Olle Eksell.

Vi ska lära oss att kombinera text och bild så att andra kan läsa.

Arbetssätt/metoder

Vi tittar på en film om en elefant som heter Elmer. Han känner sig utanför och vill passa in, vi pratar om filmens budskap  som är, att det är viktigt att vara sig själv.

- Du ska öva på att rita känslouttryck och rita enkla tydliga bilder. Vi studerar Stina Wirséns animationer om Vem? och Liten.

- Du får egna skapa bilder med inspiration från andra konstnärer.

- Du ska använda din fantasi och med hjälp av teknik man använder som serietecknare själv rita en serieberättelse med ett tydligt budskap.

 

- Du ska presentera din serie/seriefigur för dina klasskamrater.

- Tillsammans ska vi sedan få ihop dessa till en animerad film.

Förmågor att utveckla

Uttrycka -träna på att uttrycka oss med hjälp av färger
Undersöka -experimentera med olika material,testar olika tekniker
Presentera -presentera våra bilder för varandra,vi lär oss av varandra
Skapa- skapa på ett lustfyllt sätt
Kommunicera- lära oss att tolka bilder

Bedömning

När vi har arbetat med ämnet bild bedöms på vilket sätt du kan; 

 • använda olika verktyg som sax, blyertspenna,krita och pensel och vi ska lära oss tvätta penslar och vårda vårt material.

 • framställa berättande bilder till arbeten som du gör. 

 • deltaga i samtal när vi tolkar bilder. 

 • följa instruktioner.
 • använda din fantasi och uppfinningsförmåga.

Jag bedömer även;

 • progressionen i ditt bildskapande.
 • arbetsprocessen, hur du arbetar på lektionerna.

Metoder för bedömning;

 • Jag observerar hur du samspelar i klassrummet och hur du använder förebilder m m
 • Jag dokumenterar med IPAD och samlar bilder i en portfolio.
 • Vid terminens slut gör jag en utvärdering som sammanfattar hur arbetet framskridit.Eleven får själv värdera sitt arbete.
 • För att dokumentera och bedöma progressionen i bildskapandet kommer jag återkomma med liknande uppgifter vid senare tillfällen.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  Bl  1-3
 • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
  Bl  1-3
 • Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.
  Bl  1-3

Matriser

Bild åk 1-3

Genom undervisning i ämnet bild ska eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

Ny nivå
Förmågor i bild
Godtagbara kunskaper åk 3
Kommunicera
 • Bl
Behöver stöd för att rita en bild.
Använder ett enkelt bildspråk.
Använder ett utvecklat och relativt väl genomarbetat bildspråk så att budskapet framgår.
Jag använder ett välutvecklat och ett väl genomarbetat bildspråk så att budskapet framgår.
Skapa
 • Bl
Kan använda några tekniker.
Kan använda flera olika tekniker.
Har egna idéer som leder mitt arbete framåt.
Kan utveckla mina idéer och väljer tekniker som leder mitt arbete framåt.
Presentera
 • Bl
Kan med stöd presentera min bild.
Kan presentera min bild och ge ett enkelt omdöme.
Kan presentera min bild och ge ett omdöme.
Kan presentera min bild och ge ett välutvecklat omdöme.
Analysera
 • Bl
Kan med stöd berätta om en bild.
Kan enkelt berätta om en bild.
Kan berätta om en bild genom att resonera om bilders innehåll och uttryck.
Kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om bilders innehåll, uttryck och funktion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: