👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rasism

Skapad 2018-10-29 16:12 i Bromma gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Samhällskunskap
Vi fördjupar oss om rasism och skriver en argumenterande artikel om Sverige är strukturellt rasistiskt eller inte.

Innehåll

Uppgiften består av olika delar, all info på teams

Matriser

Sam
Samhällskunskap 2

E
C
A
1
Redogöra för och diskutera teorier
 • Sam  E
 • Sam  C
 • Sam  A
Eleven kan översiktligt redogöra för några centrala teorier och översiktligt  diskutera deras styrkor och svagheter. 
Eleven kan utförligt redogöra för några centrala teorier och utförligt diskutera deras styrkor och svagheter. 
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för några centrala teorier och utförligt och nyanserat diskutera deras styrkor och svagheter. 
2
Hur teorierna påverkar nutiden och hur nutiden kan förstås utifrån teorierna
 • Sam  E
 • Sam  C
 • Sam  A
Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för hur teorierna påverkar nutidens ekonomiska, politiska och sociala förhållanden samt hur dessa förhållanden kan förstås utifrån teorierna
Dessutom kan eleven utförligt redogöra för hur teorierna påverkar nutidens ekonomiska, politiska och sociala förhållanden samt hur dessa förhållanden kan förstås utifrån teorierna
Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för hur teorierna påverkar nutidens ekonomiska, politiska och sociala förhållanden samt hur dessa förhållanden kan förstås utifrån teorierna
3
Orsaker och konsekvenser till komplexa samhällsfrågor
 • Sam  E
 • Sam  C
 • Sam  A
eleven kan analysera komplexa samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser.
eleven kan analysera komplexa samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser.
eleven kan analysera komplexa samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser.
4
Använda begrepp, teorier, modeller och metoder.
 • Sam  E
 • Sam  C
 • Sam  A
 I analysen använder eleven med viss säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder.
 I analysen använder eleven med viss säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder samt värderar dem med enkla omdömen.
 I analysen använder eleven med säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder samt värderar dem med nyanserade omdömen. 
5
Orsaker och konsekvenser av olika lösningar
 • Sam  E
 • Sam  C
 • Sam  A
Eleven diskuterar översiktligt orsakerna samt politiska, ekonomiska och sociala konsekvenser av olika lösningar på samhällsfrågor.
Eleven diskuterar utförligt orsakerna samt politiska, ekonomiska och sociala konsekvenser av olika lösningar på samhällsfrågor.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat orsakerna samt politiska, ekonomiska och sociala konsekvenser av olika lösningar på samhällsfrågor.
6
Argumentation
 • Sam  E
 • Sam  C
 • Sam  A
Eleven kan ge enkla argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter. 
Eleven kan ge välgrundade argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter. 
Eleven kan ge välgrundade och nyanserade argument för sina ståndpunkter och värderar med nyanserade omdömen andras ståndpunkter. 
7
Söka information, källhänvisningar och källdiskussion
 • Sam  E
 • Sam  C
 • Sam  A
I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, göra adekvata källhänvisningar samt göra enkla reflektioner om källornas relevans och trovärdighet. 
I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, göra adekvata källhänvisningar samt göra välgrundade reflektioner om källornas relevans och trovärdighet utifrån syftet.
I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, göra adekvata källhänvisningar samt göra välgrundade och nyanserade reflektioner om källornas relevans och trovärdighet utifrån syftet.
8
Uttrycka kunskaper i olika presentationsformer
 • Sam  E
 • Sam  C
 • Sam  A
Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer. 
Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformersamt formulera sig självständigt i förhållande till källorna. 
Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presenaionsformer.