Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering för Skapande verksamhet.

Skapad 2018-10-29 17:31 i Junibackens skola Ludvika
I verksamheten jobbar vi med att utveckla och stimulera barnen inom de estetiska ämnena, så som bild, form och skapande. Utifrån barns mognad och ålder finns stora möjligheter för barnen att uttrycka sig inom dessa skapande. Genom att rita, måla, klippa, klistra,teckna, pärla med hjälp av olika tekniker utvecklas barnens förmågor och kunskaper. Vi vill undersöka hur vi kan påverka, fördjupa och vidareutveckla barnens intresse för skapande samt få med de barn som ännu inte visar så stor intresse för skapande. Vi vill se hur vi kan föra skapandeprocesserna vidare, hur vi kan locka fram ännu mer kreativitet och lust.
Grundskola F – 3 Bild
I verksamheten jobbar vi med att utveckla och stimulera barnen inom de estetiska ämnena, så som bild, form, skapande och digitalt skapande. Utifrån barns mognad och ålder finns det stora möjligheter för barnen att uttrycka sig inom dessa skapande. Genom att rita, måla, klippa, klistra,teckna, pärla med hjälp av olika tekniker utvecklas barnens förmågor och kunskaper. Vi vill undersöka hur vi kan påverka, fördjupa och vidareutveckla barnens intresse för skapande samt få med de barn som ännu inte visar så stor intresse för skapande. Vi vill se hur vi kan föra skapande processerna vidare, hur vi kan locka fram ännu mer kreativitet och lust.

Innehåll

BAKGRUND

Vi, pedagoger, har sett att flera av barnen på vårt fritids har visat stort intresse för att skapa med olika material och efterfrågar dessa stunder. Därför ska verksamheten och pedagogiska miljön möjliggöra för barnen att fortsätta utvecklas och utmanas kring sitt intresse. Vi vill  utveckla barnen i att upptäcka nytt material och nya tekniker inom skapande. Grundprinciper ska vara att så mycket som möjligt ska vara tillgängligt för barnen och placerat på ett sätt så att det inbjuder barnen att använda det. 

MÅL

Vår tanke är att barnen ska få möjlighet att utveckla sin skapande förmåga inom området bild och form och känna glädje i att skapa. Vi vill att alla barn ska hitta sitt eget uttryck, och möjlighet  till skapande ska ges både inom och utomhus. Att ge barnen möjlighet att utveckla sin skapande förmåga är att ge dem tillgång till ytterligare ett språk. Vi vill också att barnen ska få materialkännedom och upptäcka olika sorters tekniker.

Vi använder oss av skapande verksamhet där barnen ges möjlighet att

 • träna sin finmotorik
 • utveckla sin fantasi, nyfikenhet och kreativitet
 • känner lust till och utvecklar sin skapande förmåga
 • uppleva olika uttrycksformer, tekniker och material
 • använda olika typer av material och redskap för att skapa
 • prova egna idéer och lösa problem
 • arbeta självständigt och tillsammans med andra
 • utveckla självförtroende
 • ta eget ansvar för material
 • digitalt skapande

METOD - GENOMFÖRANDE

I den skapande verksamheten  får barnen:

 • prova olika sorters aktiviteter som t.ex. att rita, måla, pärla, sy;
 • skapa stimulerande  miljöer/material, synliggöra material och idéer;
 • ta eget ansvar för det  material som de plockar fram, se till att det används  på rätt sätt och att de plockas bort
 • på eget initiativ ska använda sin egen kreativitet och inspirera varandra
 • skapa i lugn och ro.                                                                                                                                                                                                                         

DOKUMENTATION

Tillsammans med barnen dokumenterar vi och reflekterar över aktiviteterna vi gjort. Vi dokumenterar tillsammans med barnen genom att ta kort  under tiden arbetet fortskrider. Dokumentationen synliggörs via Unikum för att delge föräldrar vad vi gjort och till den enskildes lärlogg. 

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Kontinuerlig utvärdering genom analys av dokumentation och samtal. Vi använder vår avdelnings planering till att reflektera och utvärdera våra dokumentationer så vi kan se över hela processen och se hur vi kan gå vidare för att utmana barn. Genom bilder från händelser och upplevelser kan vi  tillsammans titta på och reflektera kring barnens uppfattningar och tankar utifrån aktiviteterna.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: