Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vara vänner - värdegrundsarbete

Skapad 2018-10-29 18:13 i Frötuna skola Norrtälje
Du kommer att få titta på korta filmer ur serien "Vara vänner" skapat av UR. Utifrån dessa arbetar vi gemensam vidare.
Grundskola 2 Svenska som andraspråk SO (år 1-3) Svenska
Hur säger man ifrån när någon är dum? Kan man vara taskig utan att förstå det själv? Vi får se berättelser om empati, kompisskap och mod - det handlar bland annat om att vara ny i klassen, att våga säga ifrån och att hamna utanför. I berättelserna möter vi både mobbningsoffer, förövare och den som passivt ser på. Historierna ser ut att sluta olyckligt ända tills rollfigurerna inser att de kunde ha handlat annorlunda och får chansen att ge berättelsen ett bättre slut. Vad händer när vi backar bandet och låter alla som är med vara lite schystare, och lite modigare?

Innehåll

Tidsperiod

Arbetet kommer att ske V.43 - 51

Syfte

Du kommer att få lära dig olika strategier till hur man kan lösa en konflikt. Se olika möjligeter. Hur är man en bra kompis?

Bedömning

Formativt

Du kommer att få fylla i värdegrundsmatrisen här på unikum

Summativt

Jag kommer att bedöma om du kan berätta om budskapet i filmerna. 

Arbetssätt

Du kommer att få titta på korta filmer ur serien "Vara vänner" skapat av UR. Efter filmerna för vi diskussioner utifrån EPA metoden (enskilt, par, alla). Efter det röstar vi fram ett uppdrag för veckan som vi ska hålla utifrån det avsnitt vi har sett. Vilket vi sen utvärderar i slutet av veckan hur det har gått och diskuterar varför/varför inte det har gått bra.

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  Sh  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  Sh  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3

Matriser

Sv SO SvA
Värdegrund

>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>>
Kommunikativ förmåga
 • Gr lgr11
Jag svarar oftast "jag vet inte".
Jag tycker som min kompis.
Jag kan berätta om min egen åsikt.
Jag kan berätta om min egen åsikt och kanske ändra min åsikt när jag lyssnar på en kompis eller vuxen.
Analysförmåga
 • Gr lgr11
Jag bara gör utan att tänka om det är ett bra sätt.
Jag gör på samma sätt som en kompis utan att tänka om det är bäst för mig.
Jag kan se och förstå att det finns olika sätt att lösa saker.
Jag kan se att det finns olika sätt att lösa saker och jag kan välja det sätt som passar bäst.
Procedurförmåga
 • Gr lgr11
Jag vet inte vad det är för skillnad mellan fakta och åsikt.
Jag kan berätta fakta men har ingen egen åsikt.
Jag vet skillnaden och kan ge exempel på vad som är fakta och vad som är åsikt.
Jag vet skillnaden på vad som är fakta och vad som är åsikt. Jag använder mig av dem på rätt sätt.
Metakognitiv förmåga
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
Jag bara gör utan att tänka på varför.
Jag gör som en kompis gör.
Jag gör på mitt sätt, som jag brukar göra.
Jag vet att det finns olika sätt att lösa saker och kan välja det sätt som passar bäst.
Begreppslig förmåga
 • Gr lgr11
Jag vet att vi har olika känslor.
Jag kan beskriva känsloord.
Jag kan koppla känsloord till olika situationer.
Jag kan tolka och använda känsloord för att beskriva olika situationer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: