Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mitt drömyrke

Skapad 2018-10-29 18:22 i Frötuna skola Norrtälje
Vi kommer att lära oss om olika yrken och vad som krävs för att ha ett visst yrke.
Grundskola 3 SO (år 1-3)
Runt omkring oss finns människor som arbetar med en mängd olika yrken. Vad gör man när man har ett visst yrke, vilka yrken finns det och vad krävs för att få ett visst yrke. Detta är lite av det vi kommer att lära oss om under temaarbetet som handlar om yrken.

Innehåll

Tidsperiod

V.42- 48

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

Du ska kunna:

 •  förklara vad ett yrke är.
 • ge exempel på några olika yrken, vad de gör och vad som krävs för att utföra det yrket.

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

Du visar din kunskap genom att du kan:

 • muntligt/skriftligt förklara vad ett yrke är.
 • muntligt/skriftligt ge exempel på några olika yrken, vad de gör och vad som krävs för att utföra det yrket.

Formativ

 • Du ska få göra en skriftlig självbedömningsmatris

Summativ

Du kommer att bedömas utifrån:

 • vad du skriver i "Mitt drömyrke"
 • samtal i diskussioner

Undervisning

Vi kommer att:

 • diskutera och lära oss om yrken i närområdet 
 • dramatisera yrken genom charader
 • se filmer som berättar om olika yrken
 • reflektera över vad vi vill arbeta med, vad som krävs för att få det yrket och varför vi vill arbeta med det

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra väl underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning.
  Gr lgr11
 • kan granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3

Matriser

SO
Bedömningsmatris, yrken

På väg mot målet
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Att leva i närområdet
 • SO   3
Du vet att det finns olika yrken. Du vet att det finns polis och brandkår tex.
Du kan nämna några olika yrken och vet vad de gör.
Du anger några viktiga samhällsfunktioner och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
Att undersöka verkligheten .
 • SO   3
 • SO   3
Du kan ta del av enkel information i olika medier.
Du kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
Du kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor. Du kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.

På väg mot målet
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: