Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De abrahamitiska religionerna åk 5

Skapad 2018-10-29 20:50 i Hjorthagens skola Stockholm Grundskolor
De tre abrahamitiska religionerna.
Grundskola 5 Religionskunskap
Vad är tro? Hur hänger de tre religionerna judendom, kristendom och islam ihop? Vad skiljer dem åt? Hur tänker man inom de olika religionerna? Och hur syns det i ritualer och i en troendes vardag? Svaren på frågorna och många andra får du lära dig under detta arbetsområde.

Innehåll

Vi kommer att arbeta med de tre abrahamitiska religionerna judendom, kristendom och islam, hur de hör ihop och vad som skiljer dem åt, vilka ritualer och levnadsregler som ingår och hur religionen märks i en troendes vardag. 

Vi kommer även att fundera kring etik och moral, vad som är rätt och orätt och om att göra gott, vara en god medmänniska.

Du kommer att få lyssna till genomgångar, föra diskussioner, resonera och reflektera i små och stora grupper, se filmer och läsa texter och svara på frågor som hör till. Du kommer att få söka information från olika källor och sammanställa. 

Det du kommer att få lära dig står in lärandematrisen som hör till ämnesområdet. Den går vi igenom tillsammans i början av arbetsområdet.

Du får under tiden som du arbetar med arbetsområdet visa dina kunskaper både muntligt och skriftligt. 

Uppgifter

 • Lästräning faktatext Josef och Moses

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6

Matriser

Re
Lärandematris Religion Abrahamitiska religionerna åk 5

------------------------>
------------------------>
------------------------>
Kunskaper
 • Re  E 6
kan ge exempel på en helig plats, ritual och levnadsregel inom var och en av de abrahamitiska religionerna.
kan ge exempel på en helig plats, ritual och levnadsregel inom var och en av de abrahamitiska religionerna och redogöra för minst två av dem.
kan ge exempel på en helig plats, ritual och levnadsregel inom var och en av de abrahamitiska religionerna och redogöra för minst tre av dem varav en mer fördjupat.
grundläggande
goda
mycket goda
Resonemang likheter och skillnader
 • Re  E 6
kan resonera om minst en likhet och skillnad mellan minst två av de abrahamitiska religionerna.
kan resonera om minst två likheter och skillnader mellan alla tre av de abrahamitiska religionerna.
kan resonera om minst tre likheter och skillnader mellan alla tre av de abrahamitiska religionerna.
enkla
utvecklade
välutvecklade
Enkla samband
 • Re  E 6
kan ge exempel på hur en tankegång inom någon av religionerna märks i ritualer eller levnadsregler.
kan ge exempel på hur en tankegång inom någon av religionerna märks i ritualer eller levnadsregler.
kan ge exempel på hur en tankegång i någon av religionerna märks i ritualer eller levnadsregler.
Resonemang livsfrågor
 • Re  E 6
kan ge exempel på en livsfråga och utifrån den resonera kring minst en anledning hur religionen kan ha för betydelse för en människa i den livsfrågan.
kan ge exempel på en livsfråga och utifrån den resonera kring minst två anledningar hur religionen kan ha för betydelse för en människa i den livsfrågan.
kan ge exempel på en livsfråga och utifrån den resonera kring flera anledningar vad religionen kan ha för betydelse för en människa i den livsfrågan.
enkla/till viss del
utvecklade/för
välutvecklade/breddar och fördjupar
Resonemang och reflektion om moraliska frågor
 • Re  E 6
kan utgå från en moralisk fråga, fundera på och resonera om vad som är rätt eller fel att göra, samt en för eller nackdel med den handlingen.
kan utgå från en moralisk fråga, fundera på och resonera om vad som är rätt eller fel att göra, samt minst en för- och nackdel med den handlingen.
kan utgå från en moralisk fråga, fundera på och resonera om vad som är rätt eller fel att göra, samt minst två för- och nackdelar med den handlingen.
enkla/i huvudsak
utvecklade/för framåt
välutvecklade/fördjupar och breddar
Begrepp
 • Re  E 6
förstår och använder några av begreppen som hör till arbetsområdet.
förstår och använder flera av begreppen som hör till arbetsområdet.
förstår och använder många av begreppen som hör till arbetsområdet.
i huvudsak
relativt väl
väl
Information och källor
 • Re  E 6
kan söka information om någon av de abrahamitiska religionerna med hjälp av minst en källa och kan motivera valet av källan.
kan söka information om någon av de abrahamitiska religionerna med hjälp av minst två källor och kan motivera valet av källorna.
kan söka information om någon av de abrahamitiska religionerna med hjälp av minst tre källor och kan motivera valet av källorna.
i huvudsak/enkla
relativt väl/utvecklade
väl/välutvecklade
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: