Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English 7B1

Skapad 2018-10-29 21:57 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
I denna planering finns engelskans samtliga kunskapskrav för E- C- och A-nivå. Kunskaper som prövats fylls i här. Löpande återkoppling till eleven sker på annat sätt, bland annat i de pedagogiska planeringarna.
Grundskola 7 – 9 Engelska
Här ser du alla kunskapskrav i engelska och vad som krävs för E- C- och A-nivå. När du prövat någon förmåga, till exempel läsförståelse, kommer resultatet visas här. Under terminen kommer du också få återkoppling på annat sätt; antingen muntligt, skriftligt eller i den pedagogiska planeringen på Unikum.

Innehåll

Konkretiserade mål 

v 34-42 School in English speaking countries

Bedömning av kunskapskrav (OBS!!! Detta område har redan bedömts i en egen planering/matris):

-Läsförståelse (test)

-Skriva (test/uppsats)

-Välja information om skolan i olika engelsktalande områden från texter i läroboken och använda det i sin egen produktion

-Diskutera skolan i olika engelsktalande områden

-Jämföra med egna kunskaper och erfarenheter av sin skola/skolan i Sverige

v 43-46 Presentation about an English speaking country/area + listening comprehension

Bedömning av kunskapskrav:

-Tala = muntlig framställning (test)

-Hörförståelse (test)

v 46-51 Animals in the English speaking world 

Bedömning av kunskapskrav:

-Läsförståelse (kontinuerligt+test)

-Skriva (tre olika typer av texter: annons, fakta/argumenterande text, sammanfattning)

-Samtala/diskutera (kontinuerligt)

 

Undervisningen

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla förmågan att:

 • Tala/Samtala
 • Skriva
 • Läsa
 • Lyssna

Läromedlet vi använder heter Awesome 7. Dessutom tränar vi basgrammatik, för att öva förmågan att uttrycka sig korrekt.

Ibland har vi genomgång i helklass, ibland arbetar vi i mindre grupper/par och ibland enskilt. En mer detaljerad planering finns i Classroom.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En

Matriser

En
Matris, 7-9 Engelska

KUNSKAPSKRAV ENGELSKA ÅR 9

Insats
E-nivå
C-nivå
A-nivå
LÄSA (1)
Förstå & uppfatta detaljer Redogöra, diskutera & agera
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
HÖRA (2)
Förstå & uppfatta detaljer Redogöra, diskutera & agera
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
SKRIVA (3)
Formulera sig och uttrycka sig i interaktion
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. I Skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
SKRIVA (4)
Bearbeta och förbättra
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
TALA (5)
Formulera sig
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
SAMTALA (6)
Uttrycka sig i interaktion
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
SAMTALSSTRATEGIER (7)
Strategi för interaktion
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
REALIA (8)
Diskutera & jämföra
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
SÖKA MATERIAL (9)
Välja & använda material
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: