Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektricitet 7ABC:2

Skapad 2018-10-30 00:40 i Maserskolan Borlänge
Ellära för åk 7
Grundskola 7 – 9 Fysik
Inom det här arbetsområdet kommer vi att jobba med ellära. Vi kommer att koppla elektriska kretsar och lära oss om ström, spänning och resistans.

Innehåll

Tidsplan

Arbetsområdet sträcker sig över 5 veckor

Nedan finns en preliminär tidsplanering för området(ändringar kan ske under arbetets gång, planeringen uppdateras löpande här i unikum):

 

Vecka

Tisdag

Torsdag

43

Elektriska laddningar och statisk elektricitet

Film Ellära, Ohms lag och kopplingsövning på datorn

 

44

HÖSTLOV

HÖSTLOV

45

Spänning, Ström och Resistans + Ohms lag

 

Minilaboration laddningar

Laboration + Rita kopplingsscheman

Serie- och parallellkopplingar

46

Spänning, Ström och Resistans + Ohms lag

 

Läxtest

Laboration kretsar

 

47

Elsäkerhet och elektrisk energi

Läxtest

Laboration kretsar

 

48

Laborationsprov /Kopplingsövningar

Laborationsprov/

Kopplingsövningar

 

Mål

Du kommer att få lära dig om laddningar,statisk elektricitet ström, spänning, resistans och olika elektriska kretsar.

Arbetssätt, metod och material

Vi kommer att utgå från fysikboken Spektrum, kapitel 2.
Jag kommer att ha muntliga genomgångar och samtidigt använda mig av whiteboardtavlan, för att utveckla och förklara teorin. Det är viktigt att du är delaktig genom att lyssna och ställa frågor/vara med i diskussioner. Skriv gärna av anteckningarna på whiteboardtavlan eller fotografera dem.
Vi kommer att koppla olika elektriska kretsar både med hjälp av laborationsmaterial och med hjälp av animationer på datorn. Delta aktivt i din grupp och gör hellre några få försök grundligt än att skynda igenom så mycket ni kan. Vi kommer att se filmer som tar upp laddning,ström, spänning och resistans. Du kommer att få arbeta med olika slags uppgifter för att träna på dina kunskaper. Fysikboken finns inläst via (https://webbapp.liber.se/spektrum-fysik/), där kan du lyssna på de delar som finns med i boken samt svara på frågor för att testa dina kunskaper.

På datorn kopplar vi kretsar via:

https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab/latest/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab_en.html

Bedömning

Jag kommer att bedöma hur väl du förklarar begrepp och hur väl du utför försök. Vi kommer under arbetsområdets gång att ha några korta läxtester. I slutet av området kommer vi även att ha ett laborationsprov där du kommer att få koppla några olika kretsar och förklara muntligt för mig.

Uppgifter

 • Läxa Ellära

 • Läxa Ellära

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
  Fy  7-9
 • Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.
  Fy  E 9
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Fy  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
  Fy  E 9
 • Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  C 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Fy  C 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
  Fy  C 9
 • Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Fy  C 9
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
  Fy  C 9
 • Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  A 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Fy  A 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
  Fy  A 9
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Fy  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på komplexa fysikaliska samband.
  Fy  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: