Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trygghetsprojekt Bollarna

Skapad 2018-10-30 07:14 i Arenans idrottsförskola Helsingborg
Förskola
Vi arbetar med hållbar framtid i vårt projektarbete. I vår undervisning lyfter vi in språk, matematik, naturvetenskap, rörelse och teknik på ett lekfullt sätt. Vi arbetar med ett tydligt värdegrundarbete utifrån vår likabehandlingsplan och barnkonventionen.

Innehåll

Vad är syftet/ målkriteriet? 

Att barnen ska lära känna sin förskola och uppleva trygghet

- I hemmiljön genom att visa intresse och utforska vår miljö

- I judohallen genom att visa intresse, nyfikenhet och lust att deltaga i de olika aktiviteterna som erbjuds

- I utemiljön genom att utforska hela gården/oasen/skogen ihop med en pedagog

- Till förskolans personal genom att söka kontakt och visa tillit

- Till kompisarna genom samspela och söka kontakt

Hur följer vi upp undervisningen idag utifrån tidigare analys?

Genom observation, vad vårdnadshavarna berättar samt barnens utveckling har vi sett en progression i barngruppen. Därför kan vi dra slutsatsen att vi upplever att barnen är trygga i gruppen och individuellt. Därefter kommer vi påbörja ett nytt projekt utifrån observationer om barnens intresse för musik och rörelse.

Vilka strävansmål har vi i åtanke vid undervisningen? Max två mål (tagga in)

Förskolan ska sträva efter att varje barn

  • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

Vem ansvarar för genomförandet av undervisningen?

Jennika och Cristina

Vem ansvarar för dokumentationen?

Jennika och Cristina

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: