Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fattigdom och ohälsa-Geografi

Skapad 2018-10-30 08:01 i Grindskolan Norrtälje
Grundskola 9 Geografi
En knapp miljard av alla människor lever i absolut fattigdom. I Norrtälje så levde 2014 9% av alla barn i relativ fattigdom. Vilka är orsakerna till fattigdom? Vilka lösningar finns?

Innehåll

Tidsperiod

 • 41-47 (Prao v 42 och höstlov v 44) 

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

Redogöra för (berätta om) befolkningsutvecklingen och förklara varför den ser ut som den gör.

Redogöra för(berätta om) samband mellan ohälsa/fattigdom och faktorer(omständigheter) som t ex korruption.

Att resonera kring fattigdom, problemen och lösningarna.

Att använda karta och andra geografiska källor för att undersöka omvärlden.

 

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

Bedömning kommer att ske kontinuerligt under lektionerna.

Vid ett begreppsförhör v.43. 

Som avslutning ska du göra ett eget arbete under en lektion v 47. Du kommer då att få använda läroboken, PP och andra källor.

    

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

 • Ni kommer att lära er begrepp som hör till området.
 • Ni kommer att få lyssna på en PP som är en sammanfattning av boken.
 • Ni kommer att jobba med texterna i boken och svara på frågor till dem.
 • Vi kommer i grupper att diskutera agenda 2030.
 • Vi kommer att titta på filmer och diskutera innehållet i grupper och helklass.

Uppgifter

 • Rapport fattigdom

 • Begrepp Fattigdom och ohälsa

 • PP Fattigdom och ohälsa

 • Boken 177-185

 • Boken 186-195

 • Boken 196-207

 • Film De globala målen- för hållbar utveckling

 • Hans Rosling- Framtidens statistik

 • Begrepp filmer

 • Världskoll

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.
  Ge  7-9
 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
  Ge  7-9
 • På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.
  Ge  7-9
 • Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
  Ge  7-9
 • Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
  Ge  7-9

Matriser

Ge
Fattigdom och ohälsa-Geografi

Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
Kunskaper
Kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning
Har grundläggande kunskaper och för enkla och till viss del underbyggda resonemang
Har goda kunskaper och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Har mycket goda kunskaper och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Begrepp
Eleven kan även använda geografiska begrepp.
Förstår ca hälften av begreppen och använder dessa på ett i huvudsak riktigt sätt.
Förstår mer än hälften av begreppen och använder dessa på ett relativt väl fungerande sätt.
Förstår nästan alla begrepp och använder dessa på ett väl fungerande sätt.
Källor
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor. För resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Använder kartor och andra källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas relevans och trovärdighet.
Använder kartor och andra källor på ett i relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas relevans och trovärdighet.
Använder kartor och andra källor på ett i väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas relevans och trovärdighet.
Hållbarhet, resonemang
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Redogör i ett resonemang för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där konsekvenserna vägs in.
Redogör i ett resonemang för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där konsekvenserna vägs in.
Redogör i ett resonemang för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där konsekvenserna vägs in.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: