Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jultraditioner

Skapad 2018-10-30 08:23 i Kvarnsvedens skola Borlänge
Nu närmar sig julen och vi ska lära oss om vilka olika jultraditioner vi har och varför vi firar jul.
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3) Religionskunskap Svenska som andraspråk Svenska
Julen närmar sig och vi ska lära oss om vilka olika jultraditioner vi har. Var kommer Lucia ifrån? Har vi alltid haft adventskalender? Vem är tomten? Varför firar vi jul? Hur firade man jul när mor-och farföräldrar var barn? Det är några frågor vi ska ta reda på.

Innehåll

Arbetssätt och undervisning

Vi läser om den första julen från nya testamentet.

Vi pratar om svenska traditioner inför julen och varför vi firar jul.

Vi läser berättelser som speglar gamla traditioner och ser på filmer.

I grupper fördjupar vi oss i en jultradition som vi sedan redovisar för de andra.

Vi sjunger julsånger, dansar ringlekar och pysslar.

Vi besöker kyrkan och har en adventssamling och tittar på krubban. 

Visa vad du lärt dig

Du ska berätta om några av de traditioner vi har kring jul.

Du ska berätta om någon likhet eller skillnad om hur man firade jul förr i tiden jämfört med nuförtiden.

Du ska tillsammans med en liten grupp skriva en faktatext om en jultradition och redovisa det för resten av klassen.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  SO
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  SO
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3
 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: