Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att undersöka verkligheten

Skapad 2018-10-30 08:32 i Pilevallskolan F-9 Trelleborg
Grundskola F – 3 Svenska SO (år 1-3) Svenska som andraspråk
Vad är en karta? Hur ser en karta ut och hur läser man den? Varför ser allt så litet ut på en karta när platserna är stora i verkligheten? Vad menas med väderstreck? Vad är en tidslinje?

Innehåll

 

Tidsplan / Lektionsplanering:
V 3-7

V 3 Rita tidslinje från år 2010-2019 och placera ut viktiga händelser från ditt liv. 

V 4 Orientera dig i rummet; rita karta av ditt sovrum, hitta föremål i klassrummet utifrån en karta som en klasskamrat gjort.

V 5 Undersöka karta över Trelleborg, hitta platser, lära vädersträck, KL.

V 6 Rita karta över skolgården, orientera utifrån en kompass, hitta markerade platser på skolgården.

V 7 Undersöka världskartan, kunna placera ut världsdelar, kontinenter och världshav, KL. Placera ett land som är viktigt för dig på kartan.

 

Språkmål:
Muntligt kunna delta i diskussioner och använda ord och begrepp som har med karta och tidslinjer att göra enligt KL.

 

Digitala aktiviteter
Kunna söka upp kartor på WWW.

 

Begreppslista:
karta

jordglob

väderstreck; öster, väster, norr, söder

världsdelar; Europa, Asien, Afrika, Nordamerika, Sydamerika, Oceanien

Världshav; Atlanten, Stilla havet, Indiska oceanen

Kontinenter

tidslinje; dåtid, nutid, framtid

plats

läge

gräns

kompass

orientera

 

Bedömning- Jag bedömer din förmåga utefter:

 • Hur du deltar på lektionerna, att du försöker.
 • Hur du orienterar dig med hjälp utav en karta.
 • Att du kan rita en egen karta så att en kamrat kan orientera sig utifrån den.
 • Att du vet vad väderstrecken heter.
 • Att du vet hur du kan göra för att ta reda på åt vilken riktning väderstrecken ligger.
 • Att du ska kunna rita en tidslinje med årtal.

Hur du får visa vad du kan:

 • Genom att delta aktivt på lektionerna.
 • Genom att delta i olika diskussioner.
 • Att du ritar en karta som visar hur en plats ser ut.
 • Att du ritar en karta som en kamrat kan orientera sig av.
 • Att du berättar vad de olika väderstrecken heter.
 • Att kunna placera in världsdelar och världshav på en världskarta.
 • Att berätta vad som händer på din tidslinje.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3

Matriser

Sv SO SvA
Att undersöka verkligheten

Insats krävs
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Tidslinjer och tidsbegrepp
 • SO   3
 • SO   3
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Du kan berätta om din egen tidslinje och placera ut viktiga händelser ur ditt liv på ett enkelt sätt. Du kan placera in begreppen dåtid, nutid och framtid på en tidslinje.
Du kan berätta om din egen tidslinje och placera ut viktiga händelser ur ditt liv på ett utförligt sätt. Du kan placera in begreppen dåtid, nutid och framtid på en tidslinje och ge exempel händelser som relaterar till begreppen.
Göra undersökningar
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Du kan placera ut de största världsdelarna och världshaven på kartan. Du kan visa väderstreck med hjälp av en kompass. Du kan rita en mental karta över ditt sovrum. Du kan hitta föremål utifrån en karta.
Du kan placera ut världsdelarna och världshaven på kartan. Du kan beskriva och visa väderstreck med hjälp av en kompass. Du kan på detaljnivå rita en mental karta över ditt sovrum. Du kan rita en karta över skolgården och använda den för att hitta föremål.
Ord och begrepp
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Du använder dig av de ord och begrepp i begreppsordlistan i diskussioner på ett enkelt sätt.
Du använder dig av de ord och begrepp i begreppsordlistan i diskussioner på ett utförligt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: