Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kolets kemi

Skapad 2018-10-30 08:35 i Ytterbyskolan Kungälv
Grundskola F Kemi
Området kommer att behandla kolets kemi. Eleverna kommer att lära sig om kolets kretslopp och dess betydelse för människor och natur. Området avslutas med ett arbete inom hållbar utveckling som behandlar produkter från råolja.

Innehåll

Området börjar med att behandla kol och dess olika former. Därefter så kommer vi mer och mer in på hållbar utveckling med ett stort fokus på miljögifter för att sedan avsluta med ett arbete om produkter från råolja.

Eleverna kommer under tidens gång även att arbeta med laborationer.

Uppgifter

 • Uppgift råolja

Matriser

Ke
Kemi övergripande matris åk 7-9

På väg mot E-kvalité
E-kvalité
C-kvalité
A-kvalité
1. Diskussion
Förmåga att diskutera såväl skriftligt som muntligt. Kunna formulera ställningstaganden och kunna skilja på vetenskaplig fakta och det som du själv tror.
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
Du tar del i samtal som rör energi, miljö, hälsa och samhälle men formulerar inte gärna egna ställningstaganden.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
3. Information
Förmåga att söka efter information från flera källor och kritiskt granska deras relevans.
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
Du söker med stöd naturvetenskaplig information ur olika källor.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
4. Information
Användande av informationskälla
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
Du använder informationen på ett enkelt sätt för att skapa faktatexter.
Du kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
10. Kunskaper
Användning av begrepp, modeller och teorier
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
Du har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar.
Du har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
12. Kunskaper
Användning av kemiska modeller. T.ex. atomens uppbyggnad, kemikaliers egenskaper och energiomvanligar.
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
Du undersöker hur någon kemikalie eller kemisk process används i vardagen och samhället och beskriver då enkelt identifierbara kemiska samband och materiens kretslopp.
Du undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då enkelt identifierbara kemiska samband och ger exempel på energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Du undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då förhållandevis komplexa kemiska samband och förklarar och visar på samband mellan energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på komplexa kemiska samband i naturen.
13. Kunskaper
Resonera kring hur människan påverkar miljön negativt som positivt. Bidra till en hållbar utveckling.
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
Du för enkla resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön.
Du för dessutom enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Du för dessutom utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Du för dessutom välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: