Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Min historia- identitetstexter

Skapad 2018-10-30 08:43 i Tjärnaängskolan Borlänge
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk
Varje människa bär på en historia. Ett liv rymmer så mycket bl.a. upplevelser, känslor och minnen. I det här arbetet kommer du att få skriva en återberättande text om din och din familjs historia. Vi arbetar med återberättande texter och lär oss hur de är uppbyggda. Arbetet pågår v.47-50.

Innehåll

Vad ska eleven utveckla?

Eleven ska utveckla sin förmåga att kommunicera i skrift och anpassa texter efter syfte, mottagare och sammanhang.

 

Vad ska vi arbeta med?

Återberättande texter

 

Hur ska vi arbeta?

-Gemensam introduktion- en människas tidslinje

-Eleverna gör en egen tidslinje över sitt liv

-Eleverna genomför intervjuer med föräldrar och andra släktingar

-Eleverna gör ett släktträd

-Eleverna skriver en egen återberättande text utifrån sin tidslinje och sina intervjuer

 

 

Arbetsgång inför skrivandet:

* Vi läser olika återberättande texter tillsammans

* Genomgång kring strukturen och de språkliga dragen i texten

* Diskussioner kring olika återberättande texter

* Olika uppgifter kopplade till syftet

* Vi skriver en gemensam text 

* Eleverna skriver en egen text

* Vi arbetar med kamratrespons

 

Det här kommer att bedömas:

Elevens förmåga att skriva en återberättande text med tydligt innehåll och fungerande struktur samt språklig variation.

Elevens förmåga att stava, använda skiljetecken och behärska regler vad gäller språkriktighet.

Elevens förmåga att ge och ta emot respons.

SvA E 4-6

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Förslag på tidslinje

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  SvA  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
 • I enkla texter kan eleven använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  SvA  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
  SvA  C 6
 • I enkla texter kan eleven använda grundläg­gande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett relativt väl fungerande sätt.
  SvA  C 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
  SvA  A 6
 • I enkla texter kan eleven använda grundläggande regler för stav­ning, skiljetecken och språkriktighet på ett väl fungerande sätt.
  SvA  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: