Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokstavsarbete i förskoleklass

Skapad 2018-10-30 08:47 i Furulundsskolan Halmstad
Arbete med bokstavståget i förskoleklass
Grundskola F Svenska
Arbete med bokstäver i förskoleklass

Innehåll

Vi arbetar med bokstäver i förskoleklassen för att väcka ett intresse för skriftspråk och läsning. 

Genom praktiskt arbete så tränar vi på såväl form, fonem (bokstavsljud), ordbilder och grammatiska färdigheter.

Exempel på praktiskt arbete är:

 • Bokstavståget / bokstavshäfte
 • Bokstavslekar
 • Bokstavspyssel
 • Arbete på iPad
 • Rim
 • Ordbilder (namn, kända logotyper, schemabilder mm)
 • Livet i Bokstavslandet

 

Vi arbetar i helklass/små grupper/ två-två och enskilt. Då får eleverna samtidigt träna sig i olika sociala sammanhang, prova olika inlärningsmetoder, hjälpa varandra och hitta goda förebilder i gruppen. Genom detta arbetssätt kan vi även såväl arbeta på gruppnivå som möjliggör att vi kan individualisera efter varje elevs utgångspunkt, nivå och utvecklingsmöjlighet.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: