Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska

Skapad 2018-10-30 08:50 i Långavekaskolan Falkenberg
Engelska Magic.
Grundskola 4 – 5 Engelska
Kunskaper i engelska ger oss möjlighet till kontakter med omvärlden. Engelska språket finns runt omkring oss i vardagen, i dataspel, på tv och vi använder engelska när vi reser. Genom att kunna kommunicera muntligt och skriftligt på engelska kan man möta människor i runt om i världen, både i privatlivet och arbetslivet.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Vi ska utveckla våra kunskaper om:

 • Förstå innehållet i olika slags texter.
 • Hur man talar och skriver på engelska.
 • Knep för att göra sig förstådd och förstå (strategier).
 • Hur man anpassar språket beroende på vem man talar med eller skriver till.
 • Lära oss om olika livsvillkor i länder där engelska talas.

Undervisning och arbetsformer

För att lära oss detta ska vi:

 • läsa olika texter i läroboken och från olika medier.
 • göra olika övningar muntligt och skriftligt.
 • lyssna på talad engelska från texter och olika medier.
 • träna olika typer av dialoger.
 • Skriva olika typer av texter tillsammans och på egen hand.

Bedömning - vad och hur

Jag kommer bedöma om du 

 • känner till grundläggande fraser för att föra och förstå en dialog. 
 • förstå enklare texter om vardagliga händelser när vi läser.
 • förstår tydligt talad engelska när vi lyssnar på enklare texter eller annan media inom områden som är välbekanta.
 • kan resonera om engelska texter och deras innehåll.
 • använder omformuleringar eller knep för att förstå eller göra dig förstådd.
 • letar enkla fakta på nätet och använder det till din egen text.
 • talar och skriver självständigt och begripligt på engelska.
 • förbättrar och bearbetar dina texter efter respons från lärare eller kamrat.

Detta kommer att bedömas genom

- ditt deltagande i de olika aktiviteterna på lektionerna.

- din förmåga att återge textens centrala innehåll i en muntlig eller skriftlig sammanfattning.

- din förmåga att resonera i klassen kring texten och dess centrala innehåll.

- din förmåga att resonera kring det engelska språket och att reflektera kring ordens varierande betydelse.

- skriftliga tester av olika slag.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 6
 • Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  E 6
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: