Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värme-kyla, solur-atomur

Skapad 2018-10-30 08:53 i Brearedsskolan Halmstad
I titelrutan ovanför skriver du arbetsområdets titel. I denna "beskrivningsrutan" kan du skriva en kort beskrivning av planeringen som bara vi pedagoger kan se. I rutorna till höger fyller du i skolform, årskurs och ämne. Klicka på spara när du gjort dina val.
Grundskola 6 Fysik
Varmt eller kallt, temperaturen skiftar och förändras på vår jord så också i energiflödet mellan föremål som har olika temperatur. Du ska få lära dig mer om hur du kan påverka energiflödet, t ex med hjälp av kläder, termos och husisolering. Du ska också få titta närmare på mätningar och mätinstrument, t ex klockor, vågar och måttband.

Innehåll

Våra mål

Du ska:

- Känna till mätningar och mätinstrument och hur de används i undersökningar.

- Känna till partikelmodellen.

- Känna till energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.

- Känna till hur man kan påverkar energiflödet, till exempel med hjälp av kläder , termos och husisolering.

 

Så här kommer vi arbeta:

Lärarledda genomgångar där vi går igenom mätningar, energiomvandling, isolering mm

Fördjupningar av ord och begrepp

Läsförståelse

Filmer med efterföljande diskussioner

Eget arbete där du planera ditt eget hus

 

 

Bedömning

 

Hur du använder viktiga ord och begrepp.

Eget arbete i husprojekt.

Hur du resonerar i diskussioner.

Avslutande prov 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6

Matriser

Fy
värme-kyla, solur-atomur

Nivå 1
nivå 2
nivå 3
Miljö och klimatförändringar
Du kan samtala och diskutera enkla frågor som rör hållbar utveckling, energi, miljö och teknik.
Du visar detta genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du visar detta genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Du visar detta genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar diskussionerna.
Resonemang
Resonemang kring fördelar och nackdelar med energi eller miljö.
Du kan föra enkla resonemang kring fördelar och nackdelar i olika frågor som rör energi, miljö och teknik. Detta visar du genom att ta fram fördelar eller nackdelar kring energi, miljön och teknik.
Du kan föra utvecklade resonemang kring fördelar och nackdelar i olika frågor som rör energi, miljö och teknik. Detta visar du genom att ta fram flera fördelar och nackdelar kring energi, miljön och teknik och väga dom mot varandra.
Du kan föra välutvecklade resonemang kring fördelar och nackdelar i olika frågor som rör energi, miljö och teknik. Detta visar du genom att ta fram flera fördelar och nackdelar kring energi, miljön och teknik och väga dom mot varandra, samt att du kan se olika konsekvenser när du gör dina val.
Begrepp
t.ex. energiflöde, strålning, växthuseffekt, klimatförändring, växthusgaser, fossila bränslen, förnybar energi mm.
Du använder några begrepp på rätt sätt när du förklarar, resonerar och argumenterar.
Du använder flera begrepp på rätt sätt när du förklarar, resonerar och argumenterar.
Du använder många begrepp på rätt sätt när du förkarar, resonerar och argumenterar.
Dokumentation
Du kan dokumentera och genomföra undersökningar från givna planeringar. Jämföra dina resultat och föra resonemang om likheter och skillnader och vad de beror på.
På ett enkelt och i huvudsak fungerande sätt och kan föra enkla resonemang
På ett utvecklande sätt och som för resonemangen framåt. Ger förslag efter någon bearbetning som kan förbättra undersökningen.
På ett välutvecklat sätt där du fördjupar och breddar resonemangen. Ger förslag som kan förbättra undersökningen.
Behov och olika val
I ditt rum/hus behöver du olika saker för att trivas. Utifrån dina behov gör du olika val. Ex: uppvärmning, möbler, mat, återvinning, isolering, fönster mm
När du planerar ditt rum/hus så gör du något val utifrån vad som är bra för miljön.
När du planerar ditt rum/hus så gör du flera val utifrån vad som är bra för miljön.
När du planerar ditt rum/hus så gör du flera genomtänkta val utifrån vad som är bra för miljön.
Motivera dina val
Du kan motivera dina val utifrån miljö och energi.
Till din skiss/modell finns det någon förklaringar till dina val.
Till din skiss/modell/ finns det flera förklaringar till dina val.
Till din skiss/modell finns det flera förklaringar till dina val.
Mätningar och instrument
Till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
Du har grundläggande kunskaper och visar det genom att ge exempel och beskriva med viss användning av fysikens begrepp.
Du har goda kunskaper och visar det genom att förklara och visa på enkla samband med relativt god användning av fysikens begrepp
Du har mycket goda kunskaper och visar det genom att förklara och visa på enkla samband och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: