Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MatteDirekt Safari 3A -Hur mycket är 400-251?

Skapad 2018-10-30 09:02 i Almekärrsskolan Lerum
Baseras på MatteDirekt Safari 3A kapitel 3
Grundskola 3 Matematik
Kapitlet presenterar att "räkna uppåt" och att "räkna neråt" Först repeteras subtraktionstabeller med tiotalsövergång. Nästa moment är subtraktion med tvåsiffriga tal som medför tiotalsövergång. Subtraktion med tresiffriga tal inleds därefter med subtraktion endast från hela hundratal. Därefter övergår vi till att subtrahera enbart ental, där metoden att räkna neråt passar väl. För att slutligen subtrahera med tvåsiffriga tal.

Enhetsdelen tränar längdenheterna centimeter och meter. Eleverna får också lära sig att räkna ut omkrets.

Innehåll

Arbetssätt

Så här jobbar vi:
Genomgång varje lektion - tala gärna om vad du vet, förstått och förslag på sätt att lösa uppgifter vi gör tillsammans.
Arbeta med grundkursen
Gör Diagnos 3
Arbeta med förstoringsglaset om du känner att du behöver träna mer.
Arbeta med kikaren om du vill ha mer utmaningar. Vill du har ännu mer utmaningar så finns Kikaren 3A att jobba i.
Vi börjar arbetet med längd och omkrets tillsammans och arbetar sedan med uppgifterna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: