Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömning prov 1

Skapad 2018-10-30 09:03 i Östra reals gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Moderna språk (Italienska)
Här finns din matris för kursen. Jag publicerar en ny matris för varje tema som vi jobbar med.

Matriser

ModIta
Italienska steg 1

E
C
A
Höra
Eleven förstår tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
vanliga ord och enkla fraser i
det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i
det huvudsakliga innehållet och uppfattar väsentliga detaljer i
Läsa
Eleven förstår korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
vanliga ord och enkla fraser i
det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i
det huvudsakliga innehållet och uppfattar väsentliga detaljer i
Visa förståelse (höra och läsa)
Eleven visar sin förståelse genom att redogöra för innehållet samt genom att agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
i mycket enkel form - med godtagbart resultat
i mycket enkel form innehållet och detaljer med tillfredsställande resultat
enkel form innehållet och detaljer med gott resultat
Strategier höra
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket väljer och använder eleven strategi för lyssnande.
någon
i viss utsträckning
i viss utsträckning
Strategier läsa
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna väljer och använder eleven strategi för läsning.
någon
i viss utsträckning
i viss utsträckning
Val av material - höra
Eleven väljer talat språk av enkel karaktär och från olika medier, samt använder det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
med viss relevans
på ett relevant sätt
på ett relevant och effektivt sätt
Val av material - läsa
Eleven väljer texter av enkel karaktär och från olika medier, samt använder det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
med viss relevans
på ett relevant sätt
på ett relevant och effektivt sätt
Tala
I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt.
och begripligt med enstaka ord och fraser
och relativt tydligt med fraser och meningar
relativt tydligt och till viss del sammanhängande
Skriva
I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt.
och begripligt med enstaka ord och fraser
och relativt tydligt med fraser och meningar
relativt tydligt och till viss del sammanhängande
Utveckla kommunikationen - tala och skriva
För att förtydliga och variera sin kommunikation bearbetar eleven, och gör enkla förbättringar av, egna framställningar.
enstaka
enstaka
-
Muntlig interaktion och strategier
I muntlig interaktion uttrycker sig eleven med ord och fraser. Dessutom väljer och använder eleven strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
begripligt och enkelt enstaka någon
begripligt och enkelt och meningar några olika
relativt tydligt och meningar flera olika
Skriftlig interaktion och strategier
I skriftlig interaktion uttrycker sig eleven begripligt och enkelt med ord och fraser. Dessutom väljer och använder eleven strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
begripligt och enkelt enstaka någon
begripligt och enkelt och meningar några olika
relativt tydligt och meningar flera olika
Kunskaper om Italien
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och gör då också enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
mycket
mycket
-
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: