Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skolplattformen

Skapad 2018-10-30 09:09 i Gullingeskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 3 Svenska som andraspråk Svenska
Nu ska vi börja jobba digitalt i skolan! Med hjälp av ipad, ska du nu få lära dig att skriva, läsa, skicka och förstå hur vi kan arbeta digitalt på lektionerna!

👋

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Vi ska träna oss på att skriva digitalt genom ipad, där vi sist kommer att skriva en valfri berättelse med hjälp av varandra.

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att få lära känna olika digitala verktyg;

Vi kommer att arbeta i grupp, par och enskilt med att läsa instruktioner, skriva olika texter och förbättra dem.

Uppgifterna kommer att finnas i Teams men ni kommer också få visa era föräldrar genom Sharepoint.

Vad ska du lära dig?

Du ska lära dig att skriva och skapa texter med hjälp av digitala verktyg.

Du ska lära dig att förbättra din text genom kamratbedömning och arbeta med matris.

 

Hur ska du visa att du lärt dig?

Du kommer att bli bedömd på din slutuppgift med hjälp av matrisen, där vi tillsammans tittar vilka steg du uppnår.

Då kommer du få lämna in en text, som vi läser gemensamt och bedömer i helklass.

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  SvA  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  SvA  1-3

Matriser

Sv SvA
Skolplattformen

Hur jag använder digitala verktyg

Här ser du de olika program du behöver lära dig och vad du ska kunna göra i dem.
Nej
Du behöver jobba mer!
Ok
Du har jobbat tillräckligt.
Bra!
Du har jobbat mer än tillräckligt!
Teams
Hur du använder Teams i ditt skolarbete.
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
Jag har aldrig loggat in i Teams. Jag vet inte hur jag hittar mina uppgifter. Jag har aldrig svarat på en fråga i Forms. Jag har aldrig lagt in något i min klassanteckningsbok. Jag vet inte hur man chattar.
Jag har loggat in i Teams med hjälp av min lärare. Jag har hittat minst en uppgift. Jag har hittat vart frågorna finns i Forms. Jag har lagt in minst en uppgift i min klassanteckningsbok. Jag har chattat med de jag arbetat med.
Jag kan logga in i Teams själv. Jag har hittat alla uppgifter och skrivit dem. Jag har svarat på flera frågor i Forms. Jag har lagt upp alla mina uppgifter i min klassanteckningsbok. Jag har använt chatten i mitt arbete.
Sharepoint
Hur du hittar information på Sharepoint.
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
Jag vet inte vad Sharepoint är och därför aldrig tittat på vår klass-sida. Jag har inte sett vart veckobreven ligger.
Jag har loggat in i Sharepoint med hjälp av min lärare. Jag har tittat på vår klass-sida. Jag har tittat på vårt veckobrev en gång.
Jag kan logga in i Sharepoint själv. Jag hittar till vår klass-sida själv, och kan även läsa om Gullingeskolans nyheter. Jag har gått in och tittat på vårt veckobrev flera gånger.
Skolplattformen
Vad är Skolplattformen?
 • Gr lgr11
Jag vet inte vad Skolplattformen är.
Jag vet om att Skolplattformen finns, och att den går att använda.
Jag vet vad Skolplattformen är, och vad man kan göra på den.
Skolstil/Word/ASL
Hur du använder program på ipad för att skriva.
 • SvA  1-3
 • SvA  1-3
 • SvA  1-3
Jag vet inte hur jag skriver på ipad.
Jag vet hur jag skriver meningar i programmen. Jag vet hur jag gör punkt och stor bokstav.
Jag vet hur jag skriver och ändrar meningar i programmen. Jag vet hur jag gör punkt, stor bokstav och andra tecken. Jag vet hur jag klipper ut och klistrar in. Jag vet hur jag sparar mina texter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: