Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Träslöjdsplanering år 6

Skapad 2018-10-30 09:12 i Långsjöskolan Norrtälje
Grundskola 6 Slöjd
Slöjdande är en form av skapande som innebär att finna konkreta lösningar inom hantverkstradition och design utifrån behov i olika situationer. Slöjd innebär manuellt och intellektuellt arbete i förening vilket utvecklar kreativitet, och stärker tilltron till förmågan att klara uppgifter i det dagliga livet. Dessa förmågor är betydelsefulla för både individers och samhällens utveckling.

Lgr 11

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

I träslöjden gör vi en ram. Denna ska passa ihop med den del vi gör i textilen. Det gäller att följa beskrivningen noga i de båda slöjdarterna för att delarna ska passa ihop. Vi tränar på att följe en typ av ”kapnota” (arbetsbeskrivning) där det står vilka delar vi behöver. För att sammanfoga delarna ska vi bland annat använda en teknik som kallas ”halvt i halvt”. Detta är en gammal teknik man har använt i många hundra år… Vid ytbehandlingen ska vi tänka på att de olika delarna ska passa ihop estetiskt(trä-textil).

Vad ska bedömas

Jag kommer titta på hur du:

Framställa:

 • Hanterar verktyg och redskap på ett säker och ändamålsenligt sätt
 • Behärskar olika hantverkstekniker och metoder
 • Följer instruktioner

Välja och motivera:

 • Väljer lämpliga verktyg och redskap

Analysera, värdera och tolka:

 • Använder olika ord som är speciella för slöjd.

 

Hur ska det bedömas?

Jag kommer att titta på hur du arbetar och gör olika val på lektionerna
och under arbetets gång får du formativ feedback.
Vi tittar tillsammans på ditt färdiga arbete och din utvärdering.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer träna på att:
-"läsa och följa en arbetsbeskrivning"
- följa muntliga instruktioner.
- sammanfoga två ytor med hjälp av tekniken halvt i halvt
- använda olika verktyg och redskap, träna på deras namn

Detta sker genom muntliga genomgångar/visningar/diskussioner enskilt och i grupp.
Mycket kommer att bli: se, prova och göra.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
Martis tidningskorg

--->
--->
--->
--->
Framställa:
Hanterar verktyg och redskap på ett säker och ändamålsenligt sätt
Har svårt att hantera verktyg och redskap på ett ändamålsenligt och ett säker sätt
Kan ibland hantera verktyg och redskap på ett ändamålsenligt och ett säker sätt
Kan oftast hantera verktyg och redskap på ett ändamålsenligt och ett säker sätt
Kan alltid hantera verktyg och redskap på ett ändamålsenligt och ett säker sätt
Framställa:
Behärskar olika hantverkstekniker och metoder
Behöver mycket stöd i arbetet med de olika teknikerna och metoderna
Kan ibland välja rätt teknik/metod och behöver en del stöd i genomförandet
Kan ofta välja rätt teknik/metod och behöver ibland stöd i genomförandet
Väljer alltid rätt teknik/metod och genomför det på ett utmärkt sätt.
Framställa:
Följer instruktioner
Behöver mycket stöd med att läsa och förstå beskrivningar och instruktioner.
Klarar till viss del att läsa, förstå och arbeta efter beskrivningar och instruktioner.
Klarar att läsa, förstå och arbeta efter beskrivningar och instruktioner.
Klarar att läsa, förstå och arbeta efter beskrivningar och instruktioner på ett utmärkt sätt.
Välja och motivera:
Väljer lämpliga verktyg och redskap
Behöver mycket stöd med att välja rätt verktyg och redskap
Kan ibland välja rätt verktyg och redskap
Kan oftast välja rätt verktyg och redskap
Väljer alltid rätt verktyg och redskap på ett utmärkt sätt.
Analysera, värdera och tolka:
Använder olika ord som är speciella för slöjd.
Har svårt att förstå och använda olika "slöjd-ord"
Förstår och använder ett fåtal olika "slöjd-ord"
Förstår och använder några olika "slöjd-ord"
Förstår och använder ofta rätt ord vid rätt tillfälle
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: