Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

GEOMETRI - Area och omkrets

Skapad 2018-10-30 09:13 i Tingbergsskolan Lilla Edet
Beräkna omkrets och area av olika geometriska figurer, rektanglar, kvadrater och trianglar.
Grundskola 6 Matematik
Vi kommer en tid framöver att utveckla vårt kunnande i att beräkna area och omkrets. Tidigare har vi arbetat med rektanglar och kvadrater, nu skall vi även lära oss beräkna area av en triangel och sammansatta figurer. Vi kommer även prata om begreppen diameter, radie och medelpunkt.

Innehåll

Mål med undervisningen

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om matematiska begrepp samt utvecklar matematikens användning i vardagen. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang
Eleverna ska utveckla sin förmåga att formulera och lösa problem samt reflektera över valda strategier och metoder. Eleverna ska även utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska sitationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer. 

Det här ska vi bedöma

Din förmåga att

 • beräkna omkrets på  olika  figurer
 • beräkna area av kvadrater, rektanglar och trianglar
 • använda de vanligaste enheterna för omkrets och area
 • förklara begreppen diameter, radie och medelpunkt
 • Känna igen geometriska objekt

Det här ska vi göra

 •  Rita geometriska figurer och lära oss att känna igen dem. Kunna förklara dess egenskaper.
 •  Räkna ut omkrets på geometriska figurer
 •  Räkna ut arean av geometrisk figurer kvadrat, rektangel och triangel
 •  Arbeta med enheterna som används då man beräknar omkrets och area. 
 • Jobba med programmet GeoGebra
 • En del kommer jobba med Excel
 • Alla kommer Bingla
 • Vi kommer jobba med problemlösning parvis, gruppvis och enskilt.
 • Ni kommer få svara på frågor via Socrative eller via iPad

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Geometri

Jag känner mig:

osäker
ganska säker
säker
Mäta sidorna i en figur
Rita en figur med bestämda mått
Räkna omkretsen av en figur
Räkna ut arean på en rektangel eller en kvadrat
Räkna ut arean av en triangel
Använda enheter då vi räknar omkrets av en figur
Använda enheter då vi räknar arean av en figur
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: