Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Period 2 vinter åk 1

Skapad 2018-10-30 09:15 i Glasbergsskolan Mölndals Stad
Grundskola 1 Teknik NO (år 1-3) SO (år 1-3)

Innehåll

Centralt innehåll:

 

NO 

Känna igen årstider

Djur i närmiljön 

Anpassning till årstiden 

Sortera & artbestämma 

 

 

SO

Pengars användning

Mynt & sedlar samt värde

Centrala samhällsfunktioner(sjukvård,

räddningstjänst, skola)

 

TK

Konstruktion och vardagliga föremål och material

Programmering

 

 

Begrepp:

 

NO 

Flyttfågel

Stannfågel

Ide

däggdjur

kräldjur

Insekt

 

SO

 

Yrke

Samhälle

Larmnr 112

Mynt

Sedel

 

TK

Konstruktion

Material

Algoritm

Bugg

 

Hur:

Samtal

Film

Göra egna faktatexter om djur i närmiljön

Göra egna konstruktioner utifrån skisser med hjälp av olika material

Programmering

Texter

Lyssna och pröva

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Att styra föremål med programmering.
  Tk  1-3
 • Kunskapskrav
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven beskriver även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: