Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik

Skapad 2018-10-30 09:27 i Västerby skola Hedemora
Grundskola 3 Idrott och hälsa
Att röra sig till musik kan du göra på många olika sätt. Vi kommer under den här perioden att jobba med begreppen takt och rytm och lära oss att lyssna och röra oss efter musiken. Vi kommer att skapa vår alldeles egna dans, dansa kanondansen och andra olika danser. Vi kommer även att röra oss till olika begrepp som högt, lågt, snabbt och långsamt till olika typer av musik. Vi kommer även att prata om hur det känns i kroppen när vi rör oss till musik.

Innehåll

 

Du kommer att få lära dig mer om:

·         Vad som är takt och rytm.

·         Att lyssna efter pulsslagen i olika låtar.

·         Att röra dig i takt och rytm till olika låtar i lekar, danser och rörelser till musik.

·         Hur rörelse till musik och dans kan påverka din hälsa.

Hur ska vi arbeta?

·       Vi tränar på att koordinera våra rörelser individuellt och tillsammans, hitta takt och rytm samt röra oss till olika sorters musik.

·         Vi leker t.ex. dansbanekull.

·         Vi dansar och övar på vår egen dans.

·         Vi rör oss till musik till begreppen högt, lågt, snabbt och långsamt.

Hur visar du vad du har lärt dig?

 • Du utför rörelserna till musikens takt och rytm.
 • Du deltar i samtal och diskussioner samt hur du förstår ord och begrepp inom det aktuella området.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3

Matriser

Idh
Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Delta & anpassa rörelser
 • Idh  E 6
Ej redovisat tillräckliga kunskaper
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser TILL VISS DEL till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser RELATIVT VÄL till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser VÄL till aktiviteten.
Takt och rytm
 • Idh  E 6
Ej redovisat tillräckliga kunskaper
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven TILL VISS DEL sina rörelser till takt och rytm. Eleven är med när vi dansar VM dansen och sätter steget i första taktslaget.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser RELATIVT VÄL till takt och rytm. Eleven är med när vi dansar VM dansen och sätter steget i första taktslaget.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser VÄL till takt och rytm. Eleven är med när vi dansar VM dansen och sätter steget i första taktslaget.
Samtala om aktivitet, hälsa & förmåga
 • Idh  E 6
Ej redovisat tillräckliga kunskaper
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då ENKLA OCH TILL VISS DEL underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan. Eleven är med när vi antingen i smågrupper eller individuellt diskuterar hur det känns i kroppen med hjälp av reflektionskorten.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då UTVECKLADE OCH RELATIVT VÄL underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan. Eleven är med när vi antingen i smågrupper eller individuellt diskuterar hur det känns i kroppen med hjälp av reflektionskorten.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då VÄLUTVECKLADE OCH VÄL underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan. Eleven är med när vi antingen i smågrupper eller individuellt diskuterar hur det känns i kroppen med hjälp av reflektionskorten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: