Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO Toråsskolan år 2 läsåret 18/19

Skapad 2018-10-30 09:33 i Toråsskolan F-3 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Gäller för 2A, 2B och 2C läsåret 16/17.
Grundskola 2 NO (år 1-3)
Gäller för 2A, 2B och 2C läsåret 18/19.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i NO ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om naturvetenskapliga sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att utveckla perspektiv på utvecklingen av naturvetenskapens världsbild och ges inblick i hur naturvetenskapen och kulturen ömsesidigt har påverkat varandra

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om naturvetenskapliga företeelser och sammanhang utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. Genom undervisningen ska eleverna också utveckla förståelse för att påståenden kan prövas och värderas med hjälp av naturvetenskapliga arbetsmetoder.

Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förmågan att samtala om, tolka och framställa texter och olika estetiska uttryck med naturvetenskapligt innehåll. Vidare ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av både systematiska undersökningar och olika typer av källor.

 

Våra mål utifrån kunskapskraven år 3 Lgr11

Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.

Eleven kan redogöra för månens olika faser.

Eleven kan namnge några vanliga stjärnbilder samt känner till att stjärnhimlen förändras under året.

Eleven kan vattnets olika former fast, flytande och gas. Eleven känner till begreppen avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.

Eleven känner till olika vardagliga föremål och vilket material de är tillverkade av samt hur de källsorteras.

Eleven känner till olika materials egenskaper och kan sortera efter exempelvis utseende, magnetism, ledningsförmåga, om de flyter eller sjunker i vatten.

Eleven känner till betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.

Eleven känner till människans inre organ, deras namn och funktion.

Eleven känner till några vanliga djur och växter i närmiljön.

Eleven känner till djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Eleven kan planera, utföra samt dokumentera enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Så här arbetar vi

Teoretiska genomgångar i grupp, experiment, fältstudier, filmvisningar samt diskussioner utifrån elevernas perspektiv. Eleven gör enkla dokumentationer till experiment utifrån en given arbetsgång. 

Så här visar du vad du har lärt dig

 • Du deltar aktivt på genomgångar, filmvisningar, experiment och diskussioner.
 • Du visar i bild, text och muntligt vad du har lärt dig.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • Centralt innehåll
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  NO  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  NO  1-3
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  NO  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: