Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Boksamtal

Skapad 2018-10-30 09:42 i Solhemsskolan Stockholm Grundskolor
Läsning, boksamtal och skriva läslogg
Grundskola 6 Svenska som andraspråk Svenska
Vet du att det är en otrolig skillnad på ordförrådet beroende på om man läst/lyssnat till böcker eller om man inte gjort det? En 17-åring som regelbundet läst/lyssnat på texter har ett ordförråd på 50 000-70 000 ord. En 17-åring som inte läst/lyssnat på texter har ett ordförråd på 15 000-17 000 ord. Som vuxen behöver man ett ordförråd på minst 50 000 ord för att kunna följa med i nyheter, tidningar, anvisningar och instruktioner osv. DIN läsning idag kommer alltså påverka ditt liv längre fram!

Innehåll

Syfte

Genom läsningen kommer du utveckla läsförståelse, stavning, ordförråd och även dig själv och dina tankar.

Uppgift

Vi läser gemensamma böcker och har boksamtal.
Bedömning

Ditt samtal kring boken är underlag för bedömningen. 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6

Matriser

Sv SvA
Boksamtal De försvunna

E
C
A
LÄSA
Att kunna läsa skönlitteratur för barn och ungdomar
 • Sv  E 6
Du läser med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
Du läser med bra flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Du läser med mycket bra flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Att sammanfatta och kommentera innehållet i texter med koppling till sammanhanget
 • Sv  E 6
Du visar grundläggande läsförståelse genom att göra enkla sammanfattningar och kommentarer med viss koppling till sammanhanget.
Du visar god läsförståelse genom att göra utvecklade sammanfattningar och kommenterarer med relativt god koppling till sammanhanget.
Du visar mycket god läsförståelse genom att göra välutvecklade sammanfattningar och kommentarer med god koppling till sammanhanget.
TALA
Att samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter
 • Sv  E 6
Du hjälper till viss del till att hålla samtalet igång genom att svara och ställa frågor.
Du håller igång samtalet relativt väl genom att ställa följdfrågor och komma med egna reflektioner.
Du upprätthåller samtalet väl genom jämförelser av åsikter och reflektioner.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: