Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 7 Taluppfattning

Skapad 2018-10-30 09:43 i Nolhagaskolan Alingsås
Taluppfattning och talets användning
Grundskola 7 Matematik
För att kunna uttrycka ett antal använder vi talsystem. * Talsystem är en samling tecken som man kan räkna med. * Vårt allra vanligaste talsystem är decimalsystem. Deci betyder tio. * Vårt talsystem är ett positionssystem, vilket betyder att en * siffras position avgör dess värde i ett visst tal.

Innehåll

Arbetssätt och undervisning

Du kommer att: 

 • lösa problem i bekanta situationer genom att välja och använda strategier och metoder med anpassning till problemets karaktär. 
 • föra resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt ger förslag på alternativt tillvägagångssätt. 
 • välja och använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik 
 • i redovisningar och diskussioner föra och följa matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument 
 • använda matematiska begrepp 
 • beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer 
 • i beskrivningarna växla mellan olika uttrycksformer samt föra resonemang kring hur    begreppen relaterar till varandra. 
 • redogöra, föra och samtala om tillvägagångssätt

Bedömning

 • Skriftlig presentation 
 • Muntlig presentation 
 • Delta i övningar och diskussioner 
 • Prov

Förväntat resultat (Vad ska du kunna efteråt?)

 • kunna förstå hur vårt talsystem är uppbyggt
 • kunna ordna tal i storleksordning
 • kunna multiplicera och dividera med 10, 100 och 1000
 • kunna avrunda tal
 • kunna använda de matematiska orden som hör ihop med de fyra räknesätten
 • kunna räkna med de fyra räknesätten
 • kunna räkna med prioriteringsreglerna
 • känna till delbarhetsreglerna
 • kunna dela upp ett sammansatt tal i primfaktorer
 • känna till hur man räknar med andra talsystem

Kopplingar till läroplanen

 Förmågor som främst kommer att tränas.

Uppgifter

 • Tal

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma

Matriser

Ma
Bedömningsmatris i MATEMATIK

F
E
C
A
Problemlösning
Formulerar och löser problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.
Kan med mycket stöd lösa olika problem i bekanta situationer.
Kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt.
Kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt.
Begrepp
Använder och analyserar matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
Har till viss del grundläggande kunskaper om matematiska begrepp.
Har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Metod
Väljer och använder lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Kan med mycket stöd välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder.
Kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.
Kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Resonemang
för och följer matematiska resonemang
Kan med mycket stöd föra enkla matematiska resonemang.
För enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen.
För utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen.
För välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen.
Redovisning
Använder matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Kan med stöd samtala om olika tillvägagångssätt.
Kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt.
Kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt.
Kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: