Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HT 2018, Engelska åk 9, Horror, v.45-50

Skapad 2018-10-30 09:47 i Toråsskolan 7-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 – 9 Engelska
Vi kommer nu arbeta med temat "Horror" under resten av terminen. Du kommer få läsa olika texter, se på olika klipp, diskutera, skriva en text om ämnet m.m. Arbetsområdet pågår v.45-50.

Innehåll

Vad ska jag som elev utveckla eller lära mig? 

·         Vi kommer nu arbeta med arbetsområdet "Horror" och ta avstamp i materialet som finns på Digilär.

·         Du kommer ha möjlighet att utveckla dina förmågor kring läsförståelse, hörförståelse, tala samt skriva. Du kommer dessutom få möjlighet att utöka ditt ordförråd.

 

Hur ska vi arbeta?

·        Vissa delar av arbetsområdet görs i par eller grupp, andra delar görs enskilt.

·         Vi kommer utgå från kapitlet "Horror" i Digilär. Där arbetar vi med de texter som finns inom avsnittet "Horror", samt övningar/uppgifter.

 

Bedömning

  • Du kommer att visa dina kunskaper genom att skriva en text med koppling till ämnet.
  • Texten skrivs på lektionstid under vecka 49.

Bedömningsmatris - se nedan

 

 

 

Matriser

En
HT 2018, engelska, "Horror", åk 9 Toråsskolan, v.45-50

E
C
A
Skriva
Förmågan att formulera sig och kommunicera i skrift.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar. I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Eleven kan välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig med visst flyt. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av, egna framställningar. I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven kan välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig med flyt. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av, egna framställningar. I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven kan välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: