Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religionskunskap

Skapad 2018-10-30 09:49 i Sköndalsskolan Stockholm Grundskolor
Arbete om kristendomen och judendomen
Grundskola 4 Religionskunskap
Vi kommer att arbeta med religionskunskap. De världsreligioner som vi skall bekanta oss med är kristendomen och judendomen. Ni kommer bland annat att få lära er om ritualer, ceremonier, heliga skrifter, levnadsregler och heliga platser inom dessa religioner.

Innehåll

Efter avslutat arbetsområde kommer ni att kunna besvara följande frågor:

 • Vem var Jesus och vad gjorde han?

 

 • Hur och varför firar kristna påsk och jul?

 

 • Vad innebär konfirmation och dop?

 

 • Hur tyckte Jesus att människor skulle leva?

 

 • Vad innebär sabbat och hur firar judarna denna?

 

 • Hur och varför firar judarna rosh hashana, jom kippur, chanukka & pesach (påsk)?

 

 • Vilka var Abraham, Josef och Mose och vad gjorde de?

 

 • Vad innebär bar/bat mitzva?

 

 • Vilka är skillnaderna mellan ortodoxa och liberala judar?

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6

Matriser

Re
Religionskunskap åk 4 Lgr11

Långsiktiga mål

Utveckla förmågan att
Extra insats krävs
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
KUNSKAP OCH BEGREPP
* analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa * resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller
Du har grundläggande kunskaper och använder etiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Du har goda kunskaper och använder etiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper och använder etiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
ANALYS
* analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället * analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa
Du för enkla resonemang om likheter och skillnader. Du kan göra enkla och nyanserade jämförelser i ett historiskt perspektiv.
Du för utvecklade resonemang om likheter och skillnader. Du kan göra utvecklade och nyanserade jämförelser i ett historiskt perspektiv.
Du för välutvecklade resonemang om likheter och skillnader. Du kan göra välutvecklade och nyanserade jämförelser i ett historiskt perspektiv.
RESONEMANG
* reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet * resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller
Du för enkla resonemang.
Du för utvecklade resonemang.
Du för välutvecklade och nyanserade resonemang.
KÄLLKRITIK
* söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet
Du använder olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om källornas användbarhet.
Du använder olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Du använder olika källor på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: