Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sveriges geografi och naturlandskap

Skapad 2018-10-30 09:49 i Hålabäcksskolan A Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 4 Svenska Geografi Biologi
Världen, Europa, Norden, Skandinavien, Sverige, Götaland, Halland, Kungsbacka, Hammerö... Det finns många sätt att dela in världen på! Hur ser det ut i Halland? Är det likadant i Lappland? Vad är ett landskap? Detta ska vi tillsammans ta reda på! Sverige har mycket skog. Hur ser skogen ut och vilka lever där?

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om geografiska förhållanden och utvecklar en geografisk referensram och ett rumsligt medvetande. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om, och kunna göra jämförelser mellan, olika platser, regioner och levnadsvillkor. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla en medvetenhet om de sammanhang där geografiska kunskaper är viktiga och användbara.

Det här ska vi lära oss, så här säger läroplanen:

 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.

 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.

 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

De här förmågorna ska vi träna på

 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Så här ska vi arbeta

 • Vi kommer att använda oss av filmer och texter.

 • Vi kommer att göra fältstudier i närmiljön.

 • Vi kommer att skriva egna faktatexter.

 • Vi kommer att använda oss av Seterra för att träna på städer och landskap.

 

Bedömning av dina kunskaper/förmågor

 • din förmåga att jämföra olika delar av Sverige samt olika naturtyper.

 • din förmåga att använda dig av ord och begrepp kopplade till geografi och biologi. 

 • din förmåga att söka fakta och värdera källor. 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: