Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Temaonsdagar HT år 2

Skapad 2018-10-30 09:54 i Simrislundsskolan Simrishamn
Grundskola 2 Svenska som andraspråk Teknik SO (år 1-3) NO (år 1-3) Matematik Bild Svenska
Varje onsdag arbetar vi ämnesövergripande med olika teman som är aktuella för eleverna på olika sätt.

Innehåll

1. Regler och kompisar

Vi går igenom skolans regler. Spelar forumspel. Reviderar klassens regler från i fjor. Tittar på film om kompisar. Diskuterar i grupper kring hur en kompis ska vara. kompisblomma. Går igenom elevinflytande på skolan. Hur ett klassråd fungerar.

 

2. Solrosen

Vi använder bilderna från barnens solrosor i sommar.

Stationer:

 • Bildverkstad: Vincent van gogh
 • Matteverkstad: räkna till 100 solroskärnor
 • NO verkstad: solrosens livscykel 
 • Skrivarverkstad: faktatext

 

3. Valet

Vi har fokus på ordet demokrati. Ser på film. Gör egna partier och partiprogram. Pratar om hur valet fungerar praktiskt. Läser och skriver faktatexter.

4. Hösten

Skriver och läser om Kastanjen. Gör undersökning av trädet. Tittar efter hösttecken.

5. Programmering

Högläsning: Inga och Leo. Vi lär oss grundläggande begrepp.Ser på film om dessa. Skriver  gemensam text. Tränar programmering med papper och penna. (Prima matte)Digital programmering (Prima matte)

6. Hundrarutan

Vi döljer tal för varandra. Arbetar i grupp med talgåtor. Ser mönster och målar mönster. Olika uppdrag på lappar. Ser film.

7. Teknik

Högläsning: Inga och Leo

Vi arbetar med tekniska lösningar från naturen. Med bilder som stöd. Film:grej och mojäng

Vi undersöker saxen. Film:mitt liv som grej. Arbetsblad med faktatext. Skriva meningar om saxen med grundläggande begrepp.

Vi undersöker hur vispen och strykjärnet förändrats över tid och funderar över förbättringar.

8.Kroppen

Vi arbetar med våra fem sinnen. Vi lär oss kroppsdelar. Hur ögat och örat fungerar och andra delar av kroppen som barnen är nyfikna på . Vi sätter oss in i hur det är att vara funktionshindrad och vilka hjälpmedel det finns. Vi pratar om hälsa och vad vi behöver för att må bra t.ex sömn, kost och motion.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna gruppen, och
  Gr lgr11
 • har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.
  Gr lgr11
 • Syfte
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.
  Bl  1-3
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  NO  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  NO  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
 • Att styra föremål med programmering.
  Tk  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: