Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska som andraspråk A2-B1

Skapad 2018-10-30 09:54 i Ale Gymnasium Ale
Gymnasieskola
Svenska som andraspråk HT/VT 18-19

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas


- Formulera sig och kommunicera i tal och skrift,


- Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

- Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

- Välja och använda språkliga strategier,


- Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och


- Söka information från olika källor och värdera dessa

 

Kunskapskrav
Förmågor som ska bedömas är:


- Läsförmåga - kunna läsa enkla texter med flyt, svara på frågor, tolka och dra slutsatser kring textens innehåll.


- Lyssnarförmåga - Lyssna på en text, en dialog och återberätta viktiga delar ur texten.


- Skrivförmåga - Kunna skriva enkla texter med läslig handstil och på dator, texter med olika syften och rätt struktur, exempelvis presentation av en person, faktatext om ett djur, brev, mejl, meddelande, recept. I dina texter visar du ett utvecklat ordförråd samt kunskap om viktiga språkliga regler t.ex stor bokstav och punkt, sambandsord, ordföljd.


- Talförmåga - Du ska kunna föra en dialog och delta i enkla diskussioner, ställa frågor återberätta om en händelse i din vardag och vara aktiv med talet under lektionstid.

Matriser

Språkintroduktion A2-B1

1
2
3
4
Läsa B
Jag kan alla bokstäver och kan läsa själv.
Jag förstår vad texten handlar om när jag läser texten
Jag förstår och kan hitta bra poänger i det jag läser..
Jag använder olika sätt för att läsa och förstå en text.
Skriva B
Jag kan skriva ord och korta texter.
Jag använder alla bokstäver och skriver så andra kan läsa.
Jag skriver meningar med stor bokstav och punkt.
Jag använder olika slags stöd när jag skriver en text.
Avstämning B
Jag kan alla bokstäver, förstår det jag läser och märker när jag läser fel.
Läsa C
Jag läser för att lära och uppleva.
Jag läser olika typer av texter ofta och regelbundet.
Jag förstår det viktiga i berättelser och faktatexter.
Skriva C
Jag skriver berättelser med början, mitten och slut.
Jag kan stava många ord och vet hur man tar reda på hur ord stavas.
Jag kan skriva om det jag lärt mig med egna ord så andra förstår.
Jag planerar mitt skrivande och ändrar i texten för att göra den bättre.
Avstämmning C
Jag kan läsa flytande och känner lätt igen hela ord och förstår det jag läser.
Läsa D
Jag läser med flyt och känner igen olika typer av texter och hur ord böjs.
Jag läser på olika sätt beroende på syftet med läsningen.
Jag kan läsa långa texter flytande och förstår det jag läser.
Skriva D
Jag kan uttrycka hur jag tänker och vad jag tycker när jag skriver.
Jag skriver ofta och ändrar och förbättrar mina texter när det behövs.
Jag använder skiljetecken, talstreck och styckeindelning när jag skriver.
Jag skriver ofta och kan skriva olika slags texter.
Avstämmning
Jag kan läsa och förstå olika slags texter och förstår att de har olika syften.
Berättande
Jag kan berätta i grupp och lyssna på andra.
Jag kan återberätta en händelse eller saga så andra förstår vad jag menar.
Jag kan berätta längre berättelser så poängen blir tydlig.
Jag kan berätta på olika sätt beroende på vilken situation det är och på vilka som lyssnar.
Beskrivande Förklarande Instruerande Argumenterande
Jag kan beskriva olika saker så andra förstår vad jag menar.
Jag kan förklara så att andra förstår vad jag menar.
Jag kan ge och ta muntliga instruktioner.
Jag talar om vad jag tycker och tänker och lyssnar på andras åsikter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: