Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrundsarbete

Skapad 2018-10-30 09:57 i Furulundsskolan F-3 Halmstad
Värdegrundens betydelse
Grundskola F
Värdegrundsarbetet sker överallt och hela tiden. Eleverna ska känna sig trygga och få möjlighet att utveckla sin identitet. De ska kunna påverka sin egen skolsituation genom delaktighet och inflytande samt utveckla sina förmågor för att utvecklas till en demokratisk medborgare.

Innehåll

Hur vi kommer arbeta:

¤ titta på film med värdegrundsfrågor

¤ samtal kontinuerligt enskilt, i grupp, halvklass och helklass

¤ samtal kring klassens och skolans regler

¤ beröring genom massage och lekar

¤ samarbetsövningar

¤ vissa teman på skolan är klassöverskridande

 

Varför?

Genom att vara en bra kompis är viktigt för att både du och alla andra ska må bra. Med ett bra klimat i skolan är gemenskapen en viktig ståndpunkt i vår vardag. Vi ska därför skapa en förförståelse för hur vi kan vara en bra klasskamrat och en bra kompis. Vi ska visa respekt, förståelse och hänsyn för andras känslor och tankar. Det är viktigt att komma ihåg att vi alla är olika men lika värda!

 

Syfte/Mål

Syftet med vårt arbete är att skapa en gemenskap som ska gynna hela livet samtidigt utveckla en trygghet hos eleven själv.

Målet med vårt arbete är:

- Visa respekt

- Vara en bra kompis

- Ha förståelse för varandras olikheter och åsikter

- Våga stå för det man tycker och känner

- Ha en hög samarbetsförmåga

- Visa empati

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,
  Gr lgr11
 • aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper,
  Gr lgr11
 • klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess konsekvenser för det personliga handlandet
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Gr lgr11
 • främja elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön.
  Gr lgr11
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: