Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometriska objekt, längd och omkrets

Skapad 2018-10-30 10:05 i Schubergstorpsskolan Falkenberg
Kapitel 2 i Koll på Matematik 4A
Grundskola 4 Matematik
”Pojke åt linjal och blev mätt.” ” Fryser du? Ställ dig i hörnet där är det 90 grader!!!” I detta arbetsområdet kommer du upptäcka hur kul det är med geometri och hur långt du kan gå..........

Innehåll

Syfte, förmågor och kunskaper som ska utvecklas:

Du kommer lära dig:

- att namnge och beskriva geometriska objekt

- att jämföra, uppskatta och mäta längd

- att omvandla längdenheter

- att mäta och beräkna omkrets 

- beskriva och namnge vinklar 

- att lösa geometriska problem

Undervisning och arbetsformer:

* genomgångar, filmklipp

* diskussioner i helklass, mindre grupper och i lärpar

* arbete i Koll på matematik, uppgifter med vardagsnära problemlösning

* praktiska övningar i omgivningen och med konkret material

Eleverna som lärresurser för varandra, för att samarbeta, stötta och lära av varandra.

Vi ska arbeta med olika strukturer som karusellen, kloka pennan, mötas på mitten, fråga- byt och show me.

 

Bedömning - vad och hur:

Vi kommer bedöma din förmåga att:

- namnge och beskriva geometriska objekt

- jämföra, uppskatta och mäta längd

- omvandla längdenheter 

- mäta och beräkna omkrets 

- beskriva och namnge vinklar

Bedömning i det dagliga arbetet på lektionerna och i de muntliga diskussionerna.

Formativ bedömning under arbetets gång, anpassning av undervisningen.

Vi avslutar kapitlet med ett test.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: