Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemins grunder

Skapad 2018-10-30 10:05 i Matteusskolan Stockholm Grundskolor
Kemins grunder
Grundskola 7 – 9 Kemi
I det här avsnittet ska vi lära oss att laborera, skriva laborationsrapport och allt om atomen, grundämnen mm.

Innehåll

Mål

Efter den här kursen ska du kunna:

 • naturvetenskapligt arbetssätt

 • skriva laborationsrapport

 • säkerhetsföreskrifter i kemisalen

 • farosymboler

 • atom

 • skillnad mellan atom och molekyl

 • redogöra för grundämnen och kemisk förening

 • några vanliga kemiska tecken

 • ämnens tillstånd fast, flytande och gas samt begreppen för övergångar mellan tillstånden

 • densitet

 • hur man kan separera ämnen (sedimentering, filtrering mm)

 • skillnaden på rent ämne och en blandning

 • mättad och omättad lösning

 • legering, emulsion, uppslamning

 • fysikalisk förändring och kemisk reaktion

 • reaktionsformler

 • redogöra för hur man släcker en eld och vad som kan börja brinna

 

Bedömning

Vi kommer att ha läxförhör och ni kommer skriva laborationsrapport som bedöms. Jag kommer även att bedöma din förmåga att laborera och samarbeta under laborationerna.Vecka

Genomgång

Sidor att läsa och uppgifter att lösa

46

Kemi, vad är det?

Naturvetenskapligt arbetssätt

Säkerhetsföreskrifter

Farosymboler

sid. 4-7


sid. 8-9

47

Atomer, molekyler och grundämne


Kemiska tecken och periodiskasystemet

Läxförhör på farosymboler och säkerhetsföreskrifter (torsdag)


sid 10-13


Laboration: koka + molekylmodeller

48
Atomen - partikelmodellen

Ämnens egenskaper - fast, flytande, gas

Densitet och metallers egenskaper

Läxförhör atom, molekyl, grundämne, kemiska tecken, per.systemet


sid. 14-17


Laboration: metallers egenskaper, labbrapport

49

Rena ämnen och blandningar

sid. 18-23

Laboration: mättad och omättad lösning, emulsion, aktivt kol

50

Separera ämnen

Fysikalisk förändring och kemisk reaktion

sid 24-29

Laboration: sand, salt vatten, labbrapport, Mg

51

Brännbara ämnen och brand, släcka eld

sid. 30-31

2

Repetition med begreppslista

 

3

Läxförhör sid 14 -29 (onsdag den 16/1)

  • Alla laborationer genomförs i halvklass och teorigenomgångar i helklass.

 • Rutorna efter varje avsnitt “Kan du?” är bra uppgifter att göra för att se att man har förstått.

 • I sammanfattningen på sid 32-33 hittar du viktiga begrepp att kunna.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
  Ke  7-9
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
  Ke  7-9
 • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
  Ke  7-9
 • Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.
  Ke  7-9
 • Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv.
  Ke  7-9
 • Separations-och analys metoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
 • Kunskapskrav
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
  Ke  E 9
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Ke  E 9
 • Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  E 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Ke  E 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
  Ke  E 9
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Ke  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
  Ke  E 9
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
  Ke  C 9
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Ke  C 9
 • Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  C 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Ke  C 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier.
  Ke  C 9
 • Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Ke  C 9
 • Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
  Ke  C 9
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Ke  A 9
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Ke  A 9
 • Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  A 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Ke  A 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.
  Ke  A 9
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Ke  A 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
  Ke  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: