Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utepedagogik

Skapad 2018-10-30 10:17 i Södra Ängby skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F NO (år 1-3) Svenska SO (år 1-3) Matematik
Lärande i matematik, svenska, NO och SO i utemiljö.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med i FK

Vi kommer att arbeta med

 • matematik
 • svenska
 • SO 
 • NO
 • rörelse

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att arbeta med ovanstående ämnen genom:

 • aktivitetskort
 • lekar
 • samarbetsövningar
 • undersöka naturen
 • utforska närområdet

Syfte med utelektionerna är att:

 • lära sig att samarbeta
 • undersöka och lära med naturmaterial
 • eleverna ska få fler möjligheter till rörelse
 • utforska och känna igen skolans närområde

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
  Gr lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: