Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Franska i da18 ht18: Arbetsområde 2

Skapad 2018-10-30 10:18 i Da Vinciskolan Ale
Arbetsområde baserat på Chez Nous 2, kapitel 1abc.
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Vi fortsätter arbetet med vårt läromedel för nybörjare Chez nous 2 och börjar med kapitel 2abc.Här lär vi oss klockan, veckodagarna och ord och fraser i skolans värld. Vi fortsätter att lära oss räkna och bygger på med 21 - 39. Vi lär oss de oregelbundna verben Avoir (= att ha) och Être (= att vara). Vi avslutar området med ett prov fredag v 47.

Innehåll

Under lektionerna fortsätter vi att lyssna på, läsa och översätta texter, går igenom grammatikområden samt arbetar i våra övningsböcker. Vi gör hörförståelse- och läsförståelseövningar. Inför förhöret får ni ett papper med alla delar som ingår samt övningsmaterial. Vi avslutar området med ett skriftligt prov den 23/11. Veckan efter kommer vi att ha ett hörförståelsetest.

 

 

Inför andra franskaprovet i da18                ht18

 

 

 

 • De oregelbundna verben avoir och être (tb. s. 102+skrivboken)

 • Skillnaden mellan bestämd och obestämd artikel (tb. s. 98+skrivbok)

 • Personliga pronomen, subjektsformer (tb. s. 100+skrivboken)

 • Vad är klockan? Vi lär oss fråga och svara (tb. 30-31 + skrivboken)

 • Vi fortsätter räkna till 39

   

   

 

Ord och fraser från kap 2

 

 

 

Français = franska                          sciences = vetenskaper

 

Anglais = engelska                           le déjeuner = lunch

 

Maths = matematik                         la récréation = rast

 

Sport = idrott                                 les élèves = eleverna

 

Musique = musik                              l’école = skolan (fem)

 

 

 

L’ordinateur = datorn (m)                la table = bänken

 

La chaise = stolen                            le crayon = (blyerts)pennan

 

La gomme = suddgummit                 le cahier = skriv

 

Le livre = boken                               le taille-crayon = pennvässaren

 

La calculette = miniräknaren           Passe-moi… (Kan du) ge mig…

 

 

 

                                                

 

Je suis fatigué(e) = jag är trött        Tu es en retard = du är försenad

 

Il est sympa = han är trevlig           Elle est cool = Hon är cool.

 

Je ne sais pas. = Jag vet inte.         Le cours = lektionen

 

Dépêche-toi = skynda dig               Quelle page? = Vilken sida?

 

Excusez-moi = Ursäkta mig             Entréz = Kom in!

 

Je suis en retard = jag är försenad   Je suis désolé = Jag är ledsen

 

 

 

Silence, s’il vous plaît! = Tysta, tack!

 

Le petit déjeuner est prêt. = Frukosten är klar

 

Qu’est-ce qu’on a à deux heures? = Vad har vi klockan två?

 

Nous avons anglais = Vi har engelska

 

Il est amoureux de Mathilde = Han är kär i M

 

On finit à quelle heure? = När slutar vi?

 

Je n’ai pas de crayon = Jag har ingen penna

 

 

 

 

 

Les jours de la semaine = veckodagarna            jeudi = torsdag

 

Lundi = måndag                                           vendredi = fredag

 

Mardi = tisdag                                              samedi = lördag

 

Mercredi = onsdag                                        dimanche = söndag

 

Avoir = att ha                                Être = att vara

 

 

 

J’ai = jag har                               je suis = jag är

 

Tu as = du har                             tu es = du är

 

Il a = han har                              il est = han är

 

Elle a = hon har                           elle est = hon är

 

On a = man/vi har                        on est = man/vi är

 

Nous avons = vi har                      nous sommes = vi är

 

Vous avez = ni har                        vous êtes = ni är

 

Ils ont = de har                            ils sont = de är

 

Elles ont = de har                         elles sont = de är

 

 

 

Kom ihåg att ils = bara ”killar” eller blandat

 

Kom ihåg att elles = bara tjejer

 

 

 

 

 

Les chiffres = siffrorna

 

 

 

21 = vingt-et-un           31 = trente-et un

 

22 = vingt-deux           32 = trente-deux

 

23 = vingt-trois            33 = trente-trois

 

24 = vingt-quatre         34 = trente-quatre

 

25 = vingt-cinq            35 = trente-cinq

 

26 = vingt-six              36 = trente-six

 

27 = vingt-sept            37 = trente-sept

 

28 = vingt-huit             38 = trente-huit

 

29 =  vingt-neuf           39 = trente-neuf

 

30 = trente

 

 

 

 

 

Bonne chance et travaillez bien!

 

 

 

Ulla

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  M2  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  C 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
  M2  C 9
 • Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  A 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  M2  A 9
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  C 9
 • Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  A 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
  M2  C 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  M2  A 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
  M2  C 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  M2  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: