Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djurs liv åk 4, HT 2018

Skapad 2018-10-30 10:25 i Ängsnässkolan Huddinge
Grundskola 4 – 6 Biologi
Vi gör en resa i tiden, repeterar livets utveckling från bakterier till idag. Vi tittar på hur djuren i vår natur ser ut idag och vilka naturliga urval som skett samt vilka anpassningar olika djur gjort. Vi dyker ner i Darwins evolutionsteorier för att försöka förstå hur utvecklingen gått framåt.

Innehåll

Lärandemål

När vi arbetar med det här området är det meningen att du ska:

 • beskriva och förklara organismers anpassningar till olika livsmiljöer
 • beskriva och förklara hur djur sorteras/delas in i grupper utifrån släktskap
 • beskriva hur djurs livscykel ser ut
 • ge exempel på hur djur har utvecklats över tid
 • ge exempel på hur djur har använts i sagor, myter och konst

Begrepp

anpassa, klass, art, naturligt urval, evolution, Darwin, släktträd, ryggradsdjur, ryggradslösa djur, växelvarma, jämnvarma, däggdjur, fåglar, kräldjur, groddjur, fiskar, fåglar, spindeldjur, insekter, fortplantning, livscykel, föröka, befrukta

 

Bedömning

I detta arbetsområdet kommer vi att arbeta med att utveckla och bedöma din förmåga att:

 • beskriva och förklara organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
 • beskriva hur djurs livscykel ser ut
 • ge exempel på hur djur har utvecklats över tid
 • ge exempel på hur djur har använts i sagor, myter och konst
 • använda biologins begrepp

Bedömning sker löpande under temats gång. Pedagoger tittar på elevernas kommunikativa förmåga under lektionstillfällen. Pedagoger bedömer också inlämningsarbeten samt ett test som avslutar arbetsområdet.

 

Undervisningens innehåll

Vi gör en inventering och lyfter vilka frågor som eleverna vill ha svar på under temat.

Vi gör en resa i tiden, repeterar livets utveckling från bakterier till dinosaurier och urtida däggdjur.

Vi tittar på hur djuren ser ut idag och vilka naturliga urval som skett samt vilka anpassningar olika djur gjort.

Vi tittar närmare på Darwins evolutionsteorier.

 

Under arbetets gång kommer vi att ha genomgångar, läsa en del faktatexter, titta på faktafilmer. Eleverna kommer att arbeta med instuderingsfrågor samt några inlämningsuppgifter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  E 6
 • Dessutom berättar eleven om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  E 6

Matriser

Bi
Djurs liv åk 4, HT 2018

Eleven har ännu inte
Eleven har
Fakta
- visat kunskaper om djurs anpassningar till olika livsmiljöer - visat kunskaper om hur djur sorteras/delas in i grupper utifrån släktskap - visat att denne kan beskriva hur djurs livscykel ser ut - gett exempel på hur djur har utvecklats över tid - gett exempel på hur djur har använts i sagor, myter och konst
- visat kunskaper om djurs anpassningar till olika livsmiljöer - visat kunskaper om hur djur sorteras/delas in i grupper utifrån släktskap - visat att denne kan beskriva hur djurs livscykel ser ut - gett exempel på hur djur har utvecklats över tid - gett exempel på hur djur har använts i sagor, myter och konst
Begrepp
anpassa, naturligt urval, evolution, Darwin, ryggradsdjur, ryggradslösa djur, växelvarma, jämnvarma, däggdjur, fåglar, kräldjur, groddjur, fiskar, fåglar, fortplantning, livscykel, föröka, befrukta
- visat kunskaper om namn och begrepp för att kunna beskriva och förklara saker som handlar om djur, djurs utveckling över tid och djurs liv
- visat kunskaper om namn och begrepp för att kunna beskriva och förklara saker som handlar om djur, djurs utveckling över tid och djurs liv
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: