Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik 5B kap 3 Mätning

Skapad 2018-10-30 10:26 i Smedby skola Hedemora
Grundskola 5 Matematik
I det här kapitlet kommer du att få arbeta med enheter inom längd, vikt, volym och tid. Du kommer även att få lära dig att t ex räkna ut vad 200 gram smågodis kostar om kilopriset är 89 kr/kg och hur fort du cyklar om du hinner cykla 15 km på 2 timmar.

Innehåll

Du kommer att få lära dig mer om:

 • Måttenheter och prefix
 • Längd-, vikt- och volymenheter
 • Proportionalitet
 • Tidsenheter
 • Hastighet

 

Hur ska vi arbeta?

 • Gemensamma genomgångar och diskussioner.
 • Arbeta enskilt och i grupp.
 • Färdighetsträning i din bok.

 

Begrepp:

enhet, längdenheter, viktenheter, volymenheter, tidsenheter, prefix, proportionalitet, hastighet,

Hur visar du vad du har lärt dig?

 • Du deltar i diskussioner och genomgångar i helklass och i grupp.
 • Skriftligt prov på kapitlet.
 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Proportionalitet och procent samt deras samband.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Favoritmatematik 5B kap 3 Mätning

METOD

Du har ännu inte godtagbara kunskaper
Du har godtagbara kunskaper
Du har mer än godtagbara kunskaper
Hanterar enhetsombyten inom längd.
Ex. 4,5 km=4500 m, 0,5 m=50 cm, 8 mm=0,001 m, 6 cm=0,06 m
 • Ma  E 6
Hanterar enhetsbyte inom vikt.
Ex. 7kg=7000g, 50 g=0,05 kg, 400g=0,4 kg, 200g=2hg
 • Ma  E 6
Hanterar enhetsbyte inom volym.
Ex. 3 dl=0,3 L, 1,2 L=12 dl=1200ml, 0,4L=4 dl
 • Ma  E 6
Hanterar enhetsbyte inom tid.
Ex. 60sek= 1 min, 1 timme= 60 min, 1 dygn= 24 timmar, 1 vecka= 7 dagar
 • Ma  E 6
Jämför och stroleksordnar tider.
Ex. 1 min < 100 sek, 3 d < 48 tim, 120 min=2 tim
 • Ma  E 6
Använder fungerande metoder för beräkning av naturliga tal.
Ex. 7 x 300g - 1,5 kg, 4 L - 800 ml, 3,4 kg+500 g
 • Ma  E 6
Använder fungerande metoder för att beräkna kilopris och inköpets pris.
Ex. 1kg morötter kostar 18 kr, vad kostar 600g? 400g tomater kostar 30 kr. Hur mycket kostar 1kg?
 • Ma  E 6
Hanterar samband mellan enheter och enhetsbyten inom hastighet.
Ex. Vindens hastighet är 12 m/s. Hur många m blåste vinden på 10 minuter?
 • Ma  E 6
Beräknar medelhastighet.
Ex. Sanna är ute och går. Hon går 9 km på 2 timmar. Vad har Sanna för medelhastighet? Hur långt cyklar Sanna på 3 timmar om hennes medelhastighet är 11 km/h?
 • Ma  E 6

BEGREPP

Du har ännu inte godtagbara kunskaper
Du har godtagbara kunskaper
Du har mer än godtagbara kunskaper
Vet vad som menas med prefix.
Ex. känner till deci=tiondel, centi=hundradel,milli=tusendel, kilo=1000, hekto=100
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
Vet vad som menas med omvandling.
Ex. Kan växla mellan olika enheter: 10 cm= 1 dm, 3500m=3,5km
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
Vet vad som menas med medelhastighet.
Ex. Kan beräkna medelhastigheten om bilen kör 200km på 2 timmar.
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
Känner till någon äldre måttenhet.
Ex. famn, fot, skålpund
 • Ma  E 6

PROBLEMLÖSNING

Du har ännu inte godtagbara kunskaper
Du har godtagbara kunskaper
Du har mer än godtagbara kunskaper
Förstår frågan i en textuppgift och löser problem som innehåller enheter och enhetsomvandling. Använder en lämplig strategi för att lösa problemet.
 • Ma  E 6
Bedömer svarets rimlighet vid överslagsräkning och huvudräkning.
 • Ma  E 6
Bedömer rimligheten i svaret vid en textuppgift.
 • Ma  E 6

RESONEMANG

Du har ännu inte godtagbara kunskaper
Du har godtagbara kunskaper
Du har mer än godtagbara kunskaper
Kan skriftligt argumentera för (visa) sin lösning.
 • Ma  E 6

KOMMUNIKATION

Du har ännu inte godtagbara kunskaper
Du har godtagbara kunskaper
Du har mer än godtagbara kunskaper
Redovisar lösningen på ett fungerande sätt och använder sig av matematikens uttrycksformer, bild, text och matematiska symboler.
 • Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: