Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk och kommunikation

Skapad 2018-10-30 10:28 i Högbergets förskola Ludvika
Planeringsmall med stöd för att få med både barns inflytande, normer och värden samt utveckling och lärande.
Förskola
Barnen på vår avd. visar stort intresse för ord och bokstäver. Många är också flerspråkiga och behöver jobba med språket för att förbättra kommunikationen med pedagoger och barn.

Innehåll

 

Många av våra barn behöver träna på det svenska språket och på det sociala samspelet.

Dels för att lättare kunna kommunicera med varandra och dels för att lära sig lösa konflikter på ett bra sätt. Vi vill också uppmuntra de barn som är intresserade av bokstäver.

 

Vi delar upp barnen i tre olika grupper . Ansvarig pedagog planerar och utför aktiviteter med sin grupp tisdag och torsdag varje vecka.

Aktiviteterna planeras efter varje grupps intressen och behov.

 

Ansvarig pedagog dokumenterar med bilder och text under temats gång. Dokumentationen  visas i Unikum  och även i hallen på förskolan.

Temat kommer att fortgå fram till terminens slut.

Vi gör uppföljning och utvärdering efter temats slut.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: