Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkis b

Skapad 2018-10-30 10:34 i Elmsta skola Norrtälje
Grundskola 4 Svenska som andraspråk
Vi kommer att arbeta i boken Språkis b, där vi träffar klass 3b i Torpaskolan. Vi arbetar med läsförståelse, ordkunskap och grammatik.

Innehåll

Vi kommer att arbeta tillsammans i boken Språkis b - svenska för nyfikna.

Moment vi kommer att arbeta med är:

 • koppla bild och text till varandra
 • läsförståelse
 • bygga ut ordförrådet, genom att t.ex. arbeta med synonymer
 • träna grammatik, genom att t.ex. komparera adjektiv, sortera ord i teman.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  SvA  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  4-6
 • Ord och begrepp i skolans ämnen och i vardagsspråk. Synonymer och motsatsord.
  SvA  4-6
 • Ords klassificering i över- och underordning, till exempel kläder - tröja.
  SvA  4-6

Matriser

SvA
Svenska

På väg
Grund
Framme
Skrivning
 • Sv
I dina texter gör du ett försök att använda stor bokstav och punkt. Andra skiljetecken saknas oftast.
I dina texter använder du dig av stor bokstav, punkt. Ibland använder du andra skiljetecken som frågetecken, komma tecken och utropstecken.
I dina texter ser vi att du använder dig av stor bokstav, punkt, frågetecken, utropstecken, talstreck och en läslig handstil.
Läsning
Du förstår det du läser och visar detta genom att återberätta det du läst.
Du förstår även att texter kan ha olika slags budskap.
Du kan även dra egna slutsatser utifrån det du läst och förstår det som är skrivet mellan raderna.
Muntligt
Du kan med stöd och hjälp berätta kort om vad texten handlar om.
Du kan med viss hjälp berätta vad texten handlar om. Det mesta är i kronologisk ordning.
Du kan berätta vad texten handlar om. Du berättar i kronologisk ordning.
Ordkunskap
Du kan med stöd och hjälp koppla ord till bild eller sortera dem rätt i teman.
Du kan med viss hjälp koppla ord och bild. Du kan oftast sortera orden rätt i teman.
Du kan själv eller med visst stöd koppla ord och bild till varandra. Du kan sortera orden rätt i teman.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: