Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Saga

Skapad 2018-10-30 10:44 i Enheten för flerspråkighet Ale
Grundskola F
Skönlitteratur

Innehåll

Pedagogisk planering

 

Arbetsområde (Presentera arbetsområdet)

 

Skönlitteratur (Sagor)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syfte (Vilka förmågor ska eleven ges möjlighet att utveckla?)

 

1. Förståelse av modersmålet inom olika områden.

2. Förmåga att tillägna sig litteratur och författarskap från olika tider samt texter i olika genrer.

3. Kunskaper om modersmålets uppbyggnad och förståelse av dess utveckling samt förmåga att göra jämförelser mellan modersmålet och det svenska språket.

4. Kunskaper om historia, kultur, natur, geografi och aktuella samhällsförhållanden där språket talas, samt förmåga att göra jämförelser med svenska förhållanden.

5. Förmåga att i vardagliga sammanhang, muntligt och skriftligt, tolka från modersmål till svenska och tvärtom.

 

 

 

 

 

Konkretiserade mål (Konkretisera lärandemål utifrån syfte/centralt innehåll/kunskapskrav)

 

- Eleven ska rika sig med nya ord och begrepp

- Lära känna sin kultur och jämföra med svenska kultur.

- Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

-Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

-förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

-Reflektera över sociala, historiska och kulturella företeelser i miljöer där språket används, och reflektera över språkets ursprung, utveckling och nutida status.

- Stärk elevernas digitala kompetens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralt innehåll (Presentera vad eleven ska få undervisning om)

 

-Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.

-Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.

- Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.

- Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där modersmålet används.

 

 

 

 

 

Arbetssätt (Vilka arbetsformer kommer ni att använda under arbetets gång?)

- Cirkel modellen

- Tankekarta

- Betonar läsning och skrivande

- Betonar muntlig framställning, lyssnande och visualiseringar

- Betonar tankemässigt krävande uppgifter

- Känner till och kan analysera språket i sitt ämne

- Fokuserar på en medveten utveckling av ordförrådet i ämnet

- Förstår vilka texter som är ämnestypiska och vad som kännetecknar dem

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav/Bedömning (Vilka formativa och summativa bedömningssituationer kommer ni att ha?)

 

Bedömningen kan vara både summativ och formativ. Att tydliggöra mål och kunskap krav och använda sig av en bedömning som både mäter och stödjer lärande kan vara en del bedömning. 

Vi använder olika typer av formativ bedömning av elevernas prestationer och skapar en elevcentrerad klassrum.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: