Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Puls, takt och rytm

Skapad 2018-10-30 10:46 i Nyhammars skola Ludvika
I all musik finns en puls, ett tempo, precis som i våra kroppar. Pulsen delas in i takter, där de olika pulsslagen har olika känsla och värde. Med pulsen som grund rör sig sedan musiken med hjälp av rytmer. Puls, takt och rytm känner vi i kroppen, men går också att både skriva och läsa.
Grundskola 4 – 6 Musik
Precis som i kroppen finns i all musik en puls och ett tempo. Pulsen delas in i takter, där de olika pulsslagen har olika känsla och värde. Med pulsen som grund rör sig sedan musiken med hjälp av rytmer.

Puls, takt och rytm känner vi i kroppen, men går också att både skriva och läsa.

Innehåll

Syfte med undervisningen

 • Spela, sjunga och känna olika rytmer på rytminstrument och med kroppen till låtar i olika genrer.
 • Förstå hur puls delas in i olika taktarter, samt höra och känna igen olika notvärden (helnot, halvnot, fjärdedel, åttondedel) i olika låtar och musikgenrer.

 

Det här ska vi göra

 • Imitera och improvisera olika rytmer med kroppen som instrument.
 • Spela rytmer till låtar i olika genrer
 • Jobba med och prata om begreppen puls, tempo, takt, period och rytm.
 • Gå igenom notskrift, vad gäller notvärden och taktarter.
 • Skapa egna klappramsor

Det här ska vi bedöma

Din förmåga att:

 • höra, utföra och förstå begreppen puls, takt och rytm. I rörelse och i notskrift.
 • uttrycka dina åsikter om musik och förstå hur musik påverkar människor och samhälle.


Bedömningen kommer att ske under lektionstid, i de olika momenten.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
  Mu  4-6
 • Hälsosamma ljudnivåer och olika typer av musikhörselskydd.
  Mu  4-6
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
  Mu  4-6
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
  Mu  4-6
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.
  Mu  4-6
 • Musik till sammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.
  Mu  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: