Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 4 - Tabeller och diagram

Skapad 2018-10-30 10:54 i Östermalmsskolan Stockholm Grundskolor
Pedagogisk planering över momentet "tabeller och diagram" i åk 4.
Grundskola 4 Matematik
Du kommer lära dig hur du läser av ett stapeldiagram och hur du kan göra en egen tabell. Du kommer också lära dig att sätta in egna fakta i tabeller och göra diagram av det.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Vi kommer att arbeta med och träna på att...

... hämta fakta ur tabeller

... ordna fakta i tabeller

... läsa av och förstå stapeldiagram

... göra en avprickningstabell

... rita ett stapeldiagram

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer bland annat att ha EPA (eget, par, alla). Ett arbetssätt som gör att eleverna får träna på många olika saker som t.ex. att förklara för sin arbetskompis hur de har tänkt och även få redovisa på tavlan. 

Vi kommer arbeta med problemlösning på olika sätt. 

Vi kommer att räkna tillsammans i boken med kapitlet tabeller och diagram.

Vi kommer att göra grupparbeten så att vi får träna på att göra egna tabeller och diagram. 

Vad ska du lära dig?

Du ska lära dig...

... hur man hämtar fakta ur tabeller

... hur man ordnar fakta i tabeller

... hur man läser av och förstår stapeldiagram

... hur man gör en avprickningstabell

... hur man ritar ett stapeldiagram

Hur ska du visa att du lärt dig?

- Genom att delta aktivt på lektionerna

- Genom prov

- Genom att delta aktivt i diskussioner och samtal om matematik

- Genom att lämna in de läxor som jag delar ut

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: