Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värme,kyla, väder.

Skapad 2018-10-30 10:55 i Skånhällaskolan F-6 Mölndals Stad
Grundskola 4 Fysik
Vi ska läsa om värme, kyla och väder. Vi ska ta reda på hur kan det blåsa? Varför svalnar en kopp varm choklad om den får stå ett tag? Hur kan vi spara värme i husen?

Innehåll

 

Syfte

Vi ska träna på detta för att du ska utveckla din förmåga att

 

  Beskriva och förklara fysikaliska begrepp och  samband i naturen, som

   varför är solen viktig för livet för jorden

    hur värme kan spridas

    hur olika väder uppstår

         

Centralt innehåll

Vi kommer att arbeta med följande

-enkla väderfenomen och orsaker till dessa, t ex hur vindar kan uppstå

- energikällor

-energiflöde mellan föremål som har olika temperatur

-enkla undersökningar samt dokumentation

 

Hur ska vi arbeta?  

Vi läser, diskuterar och ser på film tillsammans.

Vi arbetar i våra arbetsböcker och vi genomför enklare undersökningar. 

 

Bedömning (Kunskapskrav)

Det här kommer jag att bedöma:

 Hur väl du kan:

-diskutera och resonera kring ämnet, ställa frågor och framföra åsikter

-genomföra en enkel undersökning och hur väl du dokumenterar dem

- på ett diagnostiskt prov besvara följande: 

 Varför solen är viktig för livet på jorden.

 Hur värme kan sparas och spridas.

 Hur vindar uppstår.

Skillnaden mellan snö och regn.

Varför man ser blixten innan man hör åskan.

Vad som menas med att ett ämne är isolerande och ge exempel på sådana ämnen

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriser

Fy
Arbetsområde Värme, kyla och väder

Du visar att att du..

>>>>>>>>>>>>
Du förklarar/redogör på ett enkelt sätt, använder delvis begreppen på rätt sätt och ger exempel ibland.
>>>>>>>>>>>>>
Du förklarar/redogör på ett utvecklat sätt, använder begreppen till största del på rätt sätt och använder dig av exempel när du förklarar.
>>>>>>>>>>
Du förklarar/redogör på ett välutvecklat sätt, använder alla begreppen på rätt sätt och använder dig av exempel som fördjupar din förklaring
vet varför solen är viktig för allt liv på jorden
vet vad det är för skillnad på regn och snö
vet hur vindar uppstår
vet varför man oftast ser blixten före man hör åskan
vet vad som menas med att ett ämne är isolerande
vet hur djur och människor kan spara värme under vintern
vet vad värmespridning/värmestrålning är
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: