Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljud och ljus åk 5

Skapad 2018-10-30 10:59 i Sollebrunns skola Alingsås
Grundskola 4 – 6 Fysik
Under de kommande veckorna kommer vi att arbeta med temat ljud och ljus.

Innehåll

Formell del

Syfte:Centralt innehåll:


Kunskapskrav:


Elevdel

Arbetsområde:

Under denna period kommer vi att arbeta med vad ljud och ljus är. Vi kommer att genomföra experiment och vi kommer att beröra några historiska och nutida upptäckter.

Konkreta mål:

Ljud

 • Du ska kunna förklara hur ljud uppstår.
 • Du ska kunna förklara vad ljudvågor är och hur de sprider sig.
 • Du ska kunna ge exempel på ljudets hastighet i olika material och kunna förklara varför ljudet färdas olika snabbt i olika material.
 • Du ska kunna förklara hur eko fungerar.
 • Du ska kunna förklara varför människor och djur kan höra olika ljud.
 • Du ska kunna ge exempel på några historiska upptäckter som gjort skillnad för oss människor.
 • Begrepp som du ska kunna förklara: frekvens, höga och låga toner, svaga och starka ljud, infraljud, ultraljud, buller

 

Ljus

 • Du ska kunna ge exempel på olika ljuskällor.
 • Du ska kunna berätta om ljusets hastighet och andra egenskaper som att det kan studsa, brytas och ändra riktning.
 • Du ska kunna förklara hur regnbågen bildas.
 • Du ska kunna ge exempel på olika slags strålning som finns runt om oss.
 • Du ska kunna förklara varför människor och djur kan se olika ljus.
 • Du ska kunna ge exempel på några historiska upptäckter som gjort skillnad för oss människor.
 • Begrepp som du ska kunna förklara: reflektera, konvex, konkav, brännpunkt

 

 

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • föra ett resonemang kring vad ljud och ljus är
 • använda fysikens begrepp 
 • genomföra enkla undersökningar
 • tolka olika resultat och se likheter samt kunna resonera om detta
 • dokumentera dina undersökningar

Undervisning:

 • Du kommer att få arbeta med ljud och ljus, både enskilt och i grupp.
 • Du kommer att få lyssna och anteckna när jag berättar.
 • Du kommer att läsa egen text och ställa frågor på den.
 • Du kommer att få se faktafilm.
 • Du kommer att genomföra enkla experiment och med text och bild dokumentera.


Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
  Fy  4-6
 • Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Fy  A 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
  Fy  A 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  A 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Fy  A 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
  Fy  A 6
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
  Fy  A 6
 • I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  A 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: