Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia 1900 talet

Skapad 2018-10-30 11:16 i Spånga grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Historia
Tema 1900 tal.

Innehåll

 

Vi läser historia om 1900 talet och utgår från de två stora krigen, dess orsaker och konsekvenser. Två världskrig ofattbara ca 70 miljoner människor döda. Hur kunde det hända? Vilka förutsättningar och åsikter var orsak och drivkraft till detta? Vad krävs för att en grupp människor målmedvetet och organiserat anstränger sig till det yttersta för att döda många andra människor. Vilka följder har vi levt med och lever med av dessa fruktansvärda krig? Dessa ”stora frågor” arbetar vi med och de återkommer på provet i slutet av arbetsområdet.


Material:

Historieboken s193-220 + 221-227 + 231-240 + 244-257. Stenciler och Häften bla “brev till min dotter”. Egna anteckningar. Undervisningsfilmer samt ibland valda delar ur andra läromedel med fördjupande text. Du läser också en skönlitterär bok med handling som utspelar sig under 1900 talet och har anknytning till det vi läser i skolan.

Tid: v.34-v.43

Arbetssätt:

Föreläsning och anteckningar. Studier i lärobok och häften och andra böcker. Arbetsblad och värderingsövningar samt film.

Uppgifter:

 • Ett läxförhör v.38 på första världskriget och delar av mellankrigstiden

 • Ett prov på hela området v. 42

 • Värderingsövningar och filmdiskussioner/uppgifter

 • Efterkrigstiden - kort fördjupning och källkritik


Centralt innehåll

 • Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.

 • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.

 • De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.

 • Kalla krigets konflikter, Sovjetunionens sönderfall och nya maktförhållanden i världen.

 

Att kunna

 • Första världskriget - orsaker - händelse - konsekvenser.

 • Andra världskriget – orsaker - händelse (Axelmakternas uppgång och fall är bra att utgå ifrån) - viss konsekvens.

 • Ideologin nazismen - vad man tänkte och tyckte och vad det ledde till.

 • Förintelsen – vad det var, hur det gick till, hur det var möjligt

 • Efterkrigstiden - hur världen såg ut efter andra världskriget och präglades av andra världskrigen 

Kunskapskrav

för betyget E

 • Du har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.

 • Du visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.

 • Du kan undersöka utvecklingslinjer inom politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.

 • Du visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid och motiverar ditt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.

 • I studier av historiska förhållanden kan du använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

 

för betyget C

 • Du har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.

 • Du visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.

 • Du kan undersöka utvecklingslinjer inom politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.

 • Du visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid och motiverar ditt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.

 • I studier av historiska förhållanden kan du använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.

 

för betyget A

 • Du har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.

 • Du visar det genom att föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.

 • Du kan undersöka utvecklingslinjer inom politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.

 • Du visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid och motiverar ditt resonemang med utvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.

 • I studier av historiska förhållanden kan du använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.


Uppgifter

 • Prov historia

 • första världskriget

Matriser

Hi
Historia 1900 talet

Rubrik 1

Aspekt 1
Historisk referensram
Du har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Du har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Du har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Ny aspekt
Orsaker och konsekvenser
Du visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar
Du visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Du visar det genom att föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Ny aspekt
Utvecklingslinjer
Du kan undersöka utvecklingslinjer inom politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder. Du visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid och motiverar ditt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Du kan undersöka utvecklingslinjer inom politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder. Du visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid och motiverar ditt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Du kan undersöka utvecklingslinjer inom politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder. Du visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid och motiverar ditt resonemang med utvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Ny aspekt
Historiska begrepp
I studier av historiska förhållanden kan du använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden kan du använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden kan du använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: