Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Instruerande texter

Skapad 2018-10-30 11:28 i Örbyskolan Stockholm Grundskolor
Instruerande texter
Grundskola 4 Svenska som andraspråk Svenska
Vi kommer att arbeta med instruktioner och lära oss vad som är viktigt när man ger en instruktion. Vi kommer att läsa, skriva och analysera olika instruerande texter, t.ex. spelregler, recept och instruktioner till något man ska bygga.

Innehåll

Vad ska vi göra?

Vi ska lära oss vad som kännetecknar en instruerande text.

Vi ska lära oss att skriva egna instruerande texter. 

Vi ska lära oss att strukturera texter genom att använda underrubriker, kronologisk ordning och stycken.

Vi ska prata om olika verbformer.

Vi ska öva på stavning, skiljetecken och andra skrivregler. 

Hur ska vi göra?

Vi ska läsa instruktioner, skriva egna instruktioner och bedöma våra egna och andras instruktioner.

Vi ska diskutera och lära oss vad som är en bra och mindre bra instruktion. 

Varför ska vi göra det?

För att lära oss att skriva instruktioner och skilja dessa från andra texttyper.

Uppgifter

 • Ej namngiven

Matriser

Sv SvA
Instruerande text åk 4

Instruerande text

Nivå 1
Ganska bra
Nivå 2
Bra
Nivå 3
Mycket bra
Rubrik
Rubriken passar till texten...
 • Sv  E 6
på ett ganska bra sätt. Man förstår ganska bra vad instruktionen kommer att handla om.
på ett bra sätt. Man förstår bra vad instruktionen kommer att handla om.
på ett mycket bra sätt. Man förstår mycket bra vad instruktionen kommer att handla om.
Material
Det står vad som behövs för att genomföra instruktionen
 • Sv  E 6
på ett ganska bra sätt. Man förstår ganska bra vad man behöver för att kunna genomföra instruktionen.
på ett bra sätt. Man förstår bra vad man behöver för att kunna genomföra instruktionen.
på ett bra sätt. Man förstår mycket bra vad man behöver för att kunna genomföra instruktionen.
Verb
Verben i texten står i rätt form (gå, lägg, häll, ta, spring, hämta)
 • Sv  E 6
det finns en del verb som står i fel form.
det finns bara något verb som står i fel form.
det finns inte några verb som är skrivna i fel form.
Stycken
Texten är indelad i stycken och/eller skriver i punktform
 • Sv  E 6
det finns en eller två punkter som förklarar vad man ska göra.
det finns två eller tre punkter i texten som förklarar vad man ska göra.
det finns fler än tre punkter i texten som förklarar vad man ska göra.
Kronologisk ordning
Instruktionerna är skrivna i kronologisk ordning (i den ordning de ska genomföras)
 • Sv  E 6
instruktionerna är skriven i ganska bra kronologisk ordning. Ibland står det i fel ordning som de ska genomföras.
instruktionen är skriven i bra kronologisk ordning. Endast en instruktion har kommit i fel ordning som den ska genomföras.
instruktionerna är skrivna i kronologisk ordning. Alla instruktioner är skriven i rätt ordning som de ska genomföras.
Underrubriker
Texten har underrubriker
 • Sv  E 6
texten har en underrubrik (tex gör såhär)
texten har två underrubriker (tex material och gör såhär)
Tidsbindeord
Texten innehåller olika tidsbindeord (sedan, därefter, efter, när, då)
 • Sv  E 6
texten innehåller några få olika tidsbindeord
texten innehåller några olika tidsbindeord (tex sedan, när och då)
texten innehåller flera olika tidsbindeord (tex sedan, när, då och efter)
Tydligt språk
Texten är tydlig och enkel att följa
 • Sv  E 6
Det går ganska bra att hänga med i texten när man läser den.
Det går bra att hänga med i texten när man läser den.
Det går mycket bra att hänga med i texten när man läser den.
Skiljetecken
Texten innehåller rätt skiljetecken på rätt plats...
 • Sv  E 6
Det är rätt skiljetecken på ganska många ställen men det finns en del fel.
Det är rätt skiljetecken på de flesta ställen i texten men på några ställen i texten är det fel.
Det är rätt skiljetecken i hela texten.
Stor och liten bokstav
Texten innehåller stor och liten bokstav på rätt plats...
 • Sv  E 6
På ganska många ställen i texten är det fel.
men på några ställen i texten är det fel.
i hela texten.
Stavning
Orden i texten är rättstavade
 • Sv  E 6
Man förstår texten ganska bra trots många stavfel.
Man förstår texten bra trots några stavfel.
Man förstår texten jättebra och det finns nästan inga stavfel.
Texttyp
Man märker att det är en instruerande text (och inte en faktatext eller berättande text)
 • Sv  E 6
Man märker att det är en instruerande text.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: