Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal åk 7

Skapad 2018-10-30 11:34 i Hammarbyskolan Södra Stockholm Grundskolor
Planering till Prio 7 kapitel 2: TAL
Grundskola 7 Matematik
Ingen vet vem som var först med att räkna, men människan har behövt räkna och gjort det långt innan hon uppfann siffrorna. I kapitlet jobbar med olika former av tal och räknemetoder.

Innehåll

Begrepp och metoder

När vi är klara med kapitlet ska du kunna förklara och använda följande begrepp och metoder:

 • Tal, siffra
 • Talsystem, positionssystem, decimalsystemet
 • Tallinje
 • Heltal, decimaltal, decimaltecken
 • Ental, tiotal, hundratal, tusental, tiondel, hundradel, tusendel
 • Addition, term, summa
 • Subtraktion, term, differens
 • Multiplikation, faktor, produkt
 • Division, täljare, nämnare, kvot
 • Prioriteringsregler
 • Udda tal, jämna tal, sammansatta tal, primtal, (faktorträd)
 • Avrundning, närmevärde
 • Överslagsräkning

 

Veckoplanering och sidhänvisningar

Veckoplaneringen visar vilket innehåll (begrepp och metoder) som vi kommer att gå igenom respektive vecka. Du ska jobba med det avsnitt som står i planeringen. Alla ska hinna minst en nivå, men helst två, per avsnitt. Skriv in vilka uppgifter du har gjort i tabellen!

Se till att du ligger i fas med planeringen! Arbeta extra hemma eller på resurstid. Du bör hinna minst en nivå per lektion.

Vecka/
Dag

Innehåll/Kunskapsmål

Avsnitt

Uppgifter

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Vecka 39

Tor

Siffror och tal: Tal byggs upp av siffror, decimala talsystemet (tiosystemet)

2.1

 

 

 

 

Vecka 40

Mån

Räkna med 10,100 och 1000

Arbets-blad+

2.2

 

 

 

Tis

Forts Räkna med 10,100 och 1000

2.2

 

 

 

Ons

Addition och subtraktion

2.3

 

 

 

Tors

Utgår - Kemiprov

 

 

 

 

Vecka 41

Mån

Forts Addition och subtraktion

2.3

 

 

 

Tis

Multiplikation och division

2.4

 

 

 

Ons

Forts Multiplikation och division

 

 

 

 

Tors

Multiplikation och division med tal mellan 0 och 1

2.5

 

 

 

Vecka 42

Mån

Forts Multiplikation och division med…

2.5

 

 

 

Tis

Prioriteringsregler

2.6

 

 

 

Ons

 

 

 

 

 

Tors

Primtal och delbarhet

2.7

 

 

 

Vecka 43

Elevens val

Veka 44

Höstlov

Vecka 45

Mån

Forts Primtal och delbarhet

2.7

 

 

 

Tis

Avrundning

2.8

 

 

 

Ons

Överslagsräkning

2.9

 

 

 

Tors

Jobba klart

 

 

 

 

Vecka 46

 

 

 

 

 

Mån

Begrepps- och kapiteltest

 

 

 

 

Tis

Problemlösning

 

 

 

 

Ons

Repetition, fördjupning

Basläger

Hög höjd

 

 

 

Tors

Prov

 

 

 

 

 

Planeringen är preliminär och kan ändras.

Uppgifter

 • Prov

Matriser

Ma
Matematik år 7-9

Utveckla förmågan att...

F-nivå Ännu ej godtagbara kunskaper för årskursen
E-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
C-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
A-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
1
formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sättgenom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerandesätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problem situationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
2
använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt välfungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
3
välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
4
föra och följa matematiska resonemang.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
5
använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andramatematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: